Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

IT-strategi behövs också i högre utbildning

Regeringen har glömt bort den högre utbildningen i sin nya digitala agenda. Rektorerna för Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet har därför skrivit till ansvariga ministrar och krävt att agendan ska göras om. – Man har glömt bort oss inom högre utbildning. Det står om skolan och om forskning men inget om att vi ska vara moderna inom högre utbildning, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

1 juli, 2012
Universitetsläraren

I REGERINGENS STRATEGI "IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige" försöker man ta ett helhetsgrepp på itfrågorna i samhället. Regeringen går igenom en rad sektorer från infrastruktur till sjukvård och konst och slår fast visionen att "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter".
– Dokumentet är jättebra men vår uppmaning är att man kompletterar agendan med tankar och visioner kring högre utbildning, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.
Hon är en av de tre rektorer som skrivit under brevet till regeringen, de övriga är Jörgen Tholin vid Högskolan på Gotland och Anders Söderholm vid Mittuniversitetet.
De tre lärosäten vars rektorer skrivit under brevet är alla mycket aktiva inom nätbaserad utbildning. Antalet högskolestudenter som studerar via nätet har ökat kraftigt från 36 000 läsåret 2000/2001 till 134 000 läsåret 2009/2010.
– Men det här handlar inte om nätbaserad utbildning till skillnad från campusutbildning, utan om att använda digitalt stöd för pedagogik generellt. Som regeringen så framsynt skriver i agendan att man ska använda digitaliseringens alla möjligheter, säger Marita Hilliges.
Hon anser det vara förvånande att regeringen inte verkar se att utbildningen vid högskolor och universitet har en nyckelfunktion i den digitala utvecklingen och att modern teknik och högre utbildning är beroende av varandra.
– Våra studenter kommer att befolka samhällets funktioner i framtiden så högre utbildning är ett strategiskt ställe för dem att komma i kontakt med de möjligheter som it ger.
YRKESLIVET KOMMER obönhörligen att förändras och it kommer att bli en än mer ofrånkomlig del i framtiden.
– Det finns inget att välja på, utvecklingen är dramatisk över hela världen. Det handlar inte om att vi kan välja bort it utan det handlar om att vi ska vara med i fronten och påverka. Jag tycker vi ska ta tillvara på de möjligheterna.
I nästan allt arbetsliv är det sätt man arbetar på idag väsensskilt från det sätt man arbetade på för 20 år sedan, mycket på grund av att det finns betydligt bättre digitala hjälpmedel för effektivisering och kommunikation.
– Men när det gäller högskolans område tror många fortfarande att undervisningen består av en lärare som föreläser för 200 studenter. Men det är inte sant och det kommer definitivt inte vara sant från och med nu eftersom teknikens möjligheter naturligtvis kommer att användas inom högre utbildning i ännu större utsträckning i framtiden.
Kunskap i form av böcker, läromedel, inspelade föreläsningar och så vidare kommer att vara tillgängliga på ett helt annat sätt.
– Vi på lärosätena kommer inte att stå och berätta om fakta, de kommer att fi nnas tillgängliga, utan vi kommer att arbeta med kommunikationen där själva lärandet försiggår mellan lärare och student och mellan student och student.
Marita Hilliges menar att här kommer it att var högst behjälpligt. Man kan samtala över nätet utan att vara på samma plats samtidigt och få tillgång till världens främsta hjärnor via onlineföreläsningar och onlineseminarier. Undervisningsformerna för olika ämnen kan utvecklas på olika sätt med ithjälp. Undervisningen i medicin har exempelvis andra behov än undervisningen i samhällsvetenskap.
– Vi är precis i början av att utforska vad vi kan göra med de här hjälpmedlen. Vi kommer till exempel att kunna ha utbildningar tillsammans med kollegor i Afrika över nätet utan att lämna våra tjänsterum. Det är en otroligt spännande period vi befinner oss i.

DE TRE REKTORERNA har inte fått någon reaktion från Utbildningsdepartementet.
– Men det är många andra som håller med oss. Debattartiklar som vi skriver i pressen i samband med när itoch energiminister Anna-Karin Hatt reser runt och presenterar den digitala agendan undertecknas också av andra rektorer, som Pam Fredman vid Göteborgs universitet och Stephen Hwang vid Linnéuniversitetet.
Frågan är hur Utbildningsdepartementet kunde missa att ta upp itutvecklingen i den högre utbildningen i en digital strategi för Sverige.
– Jag tror inte det ligger högt på deras agenda, säger Marita Hilliges.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023