Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Chefer ska också vara med i SULF

1 juni, 2012
Universitetsläraren

IBLAND DYKER FRÅGAN upp om en chef som är prefekt (eller dekanus eller rektor eller … !) skall vara med i SULF. Det kan kännas svårt att i sin roll som representant för arbetsgivaren ha det lokala facket som motpart, inte sällan i tuffa förhandlingar. Men det är inte i den rollen man behöver facket utan i sin roll som arbetstagare. För även chefer – till och med rektorer! – kan ibland behöva hjälp när det gäller anställningsförhållanden. Det naturliga är därför att man även som chef stannar kvar i facket och vid behov kan få stöd från centralt håll.
Under årens lopp har vi biträtt chefer i såväl frågor som dyker upp inför ingåendet av ett chefsskap som frågor som dyker upp inför avslutandet av ett sådant. I det senare fallet kan det röra sig om hur man lämpligen skapar vettiga förutsättningar för att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Det kan röra sig om bibehållandet av hela eller delar av det tidigare arvodet men även hur uppdateringen av kunskapen inom det egna ämnesområde skall gå till.
Dessutom finns en annan aspekt på medlemskap i SULF: Förbundet är den fackliga organisationen för lärare och forskare inom universitets- och högskoleområdet. Men det är även viktigt att frågan om yrkets utveckling bevakas och följs av SULF som professionsförbund.
Frågan om den akademiska friheten är en fråga som inte automatiskt kan anses vara vunnen för all framtid. Vi ser idag att det finns en del tendenser till att man vill begränsa denna frihet. Det kan ske till exempel genom att något lärosäte kräver rätt till lärares och forskares resultat, trots att det kan strida mot högskolelagens regler i 1 kap 6 § om forskningens frihet.
Det finns en gemensam önskan från verksamheten och de som är verksamma i verksamheten att den utvecklas och får framgång. Det är därför viktigt att såväl arbetsgivarens företrädare som "vanliga" anställda finns med i samma organisation, till fördel för såväl yrkesfrågornas utveckling som till fördel för det fackliga arbetet.

CARL FALCK
Förbundsjurist i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023