Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

FAS har flera stödformer

Debattsvar till Kalle Grill av Erland Hjelmquist samt kommentar av Robert Andersson.

1 maj, 2012
Universitetsläraren

Kalle Grill har i ett inlägg i Universitetsläraren nr 1/ 2012, diskuterat FAS postdocstöd. FAS vill ge några kommentarer med anledning av det. De tvååriga postdocanställningar som FAS finansierar har som förutsättning att den sökande har avlagt doktorsexamen högst ett år före det år när ansökan ska inges. Det innebär att för innevarande år, 2012, ska den sökande ha avlagt doktorsexamen under 2011 och ansökan lämnas in i februari, med, som Grill konstaterar, beslut i september. Vi har valt denna 12månadersperiod för att kunna ha ett större antal sökande att jämföra i konkurrens istället för ett rullande system med möjlighet att söka omedelbart efter doktorsexamen. Den vetenskapliga granskningen av dessa ansökningar, i genomsnitt ca 100, tar tid, men FAS strävar efter att göra beredningen så snabbt som möjligt, utan att pruta på kvaliteten i bedömningarna. För att öka den internationella mobiliteten för unga forskare införde FAS 2009, COFAS Marie Curie postdoc,i samarbete med EUKommissionen. Inom programmet erbjuds inkommande och utresande unga forskare 2–3 åriga postdokanställningar med fullständiga sociala och pensionsrelaterade rättigheter. Sökande måste ha avlagt doktorsexamen under de senaste 5 åren. Under åren 2009–2012 har programmet haft 6 utlysningar. FAS prövar i år för andra gången ytterligare en stödform för yngre forskare, ett fyraårigt projektbidrag där det ska ha förflutit högst sex år mellan disputation och examen och ansökan om bidraget. FAS har alltså valt att ha ett antal typer av stöd till yngre forskare, med varierande tid mellan disputation/doktorsexamen och beslut om att tilldela medel för anställning. Slutligen finns det anledning att erinra om att FAS var först av de tre statliga finansiärerna, utöver Formas och VR, att avskaffa särskilda postdocstipendier. I SULF-kommentaren till Grills inlägg antyds något annat. Däremot har FAS en stipendieform för utlandsvistelse, men den kan sökas av alla forskare, oavsett meriteringsnivå, och kontinuerligt under året, d.v.s. även av dem med en helt ny forskarexamen. ERLAND HJELMQUIST Huvudsekreterare FAS SULF-kommentar till FAS ERLAND HJELMQUIST, huvudsekreterare på FAS, har påtalat att FAS var först med att avskaffa postdoktorstipendier vilket han menar inte framgick av min kommentar till Kalle Grills insändare i Universitetsläraren nr 1/ 2012 där istället två andra statliga finansiärer nämndes. Dessa två nämndes endast som exempel. Vi känner till att även FAS utlyser medel för postdoktoranställningar vilket vi välkomnar. Enligt den stipendieform för utlandsvistelse som Hjelmquist själv nämner tycks det dock finns en viktig skillnad mellan FAS och de finansiärer som nämns i min kommentar, Vetenskapsrådet (VR) och Formas. Skillnaden består i att det, enligt vad som framgår av FAS hemsida, fortsatt är fråga om stipendier vid utlandsvistelser för t.ex. postdoktorer i upp till tolv månader. Visserligen kan FAS stöd för anställningar också, såvitt jag förstår, även ges för vistelser utomlands om medlen förvaltas av ett lärosäte i Sverige. Poängen med min hänvisning till VR och Formas är att dessa två även avskaffat stipendierna i samband med postdoktorvistelser utomlands och istället infört ett system där man anställs i Sverige och sänds ut till annat land av arbetsgivaren (lärosätet). Vi hoppas att FAS följer efter även i den delen. ROBERT ANDERSSON, SULF:s Förhandlingschef, statlig sektor

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023