Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Om inget händer måste vi reglera”

– Regeringen håller helt med om att det är önskvärt att frågan om tidsbegränsade meriteringsanställningar löses mellan parterna. Men det har förhandlats under lång tid och utan resultat, nu börjar det bli akut och om inget händer måste vi reglera på nytt.

1 april, 2012
Universitetsläraren

DET SÄGER PETER HONETH, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet med anledning av den debattartikel som SULF:s ordförande Anna Götlind och Sveriges Ingenjörers ordförande Ulf Bengtsson skrev i Svenska Dagbladet den 13 februari.
I artikeln kritiserar man regeringen för att lägga sig i de förhandlingar som förts mellan Arbetsgivarverket (som företräder lärosätena) och Saco-S (som företräder bland andra SULF), genom att redan i höstas indikera att regeringen avsåg att åter införa en förordning, om parterna inte kom överens.
Som Universitetsläraren tidigare redovisat beslutade Saco-S i november förra året att inte godta Arbetsgivarverkets förslag. Därefter har det rått "avtalslöst" tillstånd.
– Vi ville ha lokala kollektivavtal, något som Arbetsgivarverket sade nej till, säger Anna Götlind.
– Det är tydligt att lärosätena, när de fick klart för sig att regeringen var beredd att förordningsreglera, inte gav Arbetsgivarverket mandat att förhandla om särskilt mycket.
Skälet till att Götlind och Bengtsson nu skrev debattartikeln var inte för att i första hand diskutera anställningstryggheten vid universitet och högskolor, utan för att ifrågasätta regeringens agerande. De skriver bland annat att regeringen genom sitt tal om reglering "slår undan förutsättningarna för att låta arbetsmarknadens parter lösa frågan".
– Regeringen blandar ihop sin roll som arbetsgivare och lagstiftare och vill pressa oss tillbaka till förhandlingsbordet, säger Anna Götlind.
Hon menar att det strider mot hur alliansregeringen i andra sammanhang framhåller den svenska modellen och sin tilltro till kollektivavtalen.
– En eventuell förordningsreglering innebär för övrigt att regeringen visar att autonomireformen, som skulle ge ökat lokalt självstyre åt lärosätena, i vissa avseenden är en skenreform.

ANNA GÖTLIND ANSER att regeringen med talet om förordning "har gjort ett rejält övertramp" och berättar hur hon själv i höstas, under pågående förhandlingar, blev uppringd av "en hög tjänsteman" på Utbildningsdepartementet:
– Man ville höra hur vi "resonerade", det var ett mycket vänligt samtal, men jag fick också veta att om parterna inte blev eniga, så skulle regeringen återigen förordna.
Att en förordning kan vara nära förestående bekräftas i det referat av Högskoleverkets rektorsmöte som Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet, gjorde på sin blogg:
"Regeringen har nu meddelat Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna att om de inte avtalsvägen kan komma överens om en tidsbegränsad rekryteringstjänst som ersätter forskarassistent/ biträdande lektor så kommer en sådan att införas genom lagstiftning; regeringen avvaktar ett snart besked om att förhandlingarna återupptagits, och om så inte sker kommer tjänsten alltså att införas lagstiftningsvägen". Socialdemokraterna har reagerat på Götlind/ Bengtssons debattartikel. Mikael Damberg som är utbildningspolitisk talesperson säger att S-gruppen i utbildningsutskottet beslutat att interpellera.
– Det här är en allvarlig fråga, regeringen ska inte blanda sig i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, man försvårar parternas möjlighet att enas.
– Jag har nyligen lyssnat på finansminister Anders Borg som höll ett långt tal där han hyllade den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi vill veta vad regeringen egentligen menar, säger Damberg.

PETER HONETH SÄGER alltså att en förordning inte är något önskvärt från regeringens sida, men att det ändå kan bli nödvändigt.
– Det är viktigt att det finns en möjlighet till tidsbegränsad meriteringsanställning, som läget har blivit har det stoppat upp anställningar av unga forskare.
– Frågan avreglerades ju med den fasta övertygelsen att parterna skulle ta ansvaret. Han beskriver förordningen som "en andrahandslösning" och att man "in i det sista" hoppas på parterna.
På frågan om Utbildningsdepartementets kontakt med SULF:s ordförande under pågående förhandling säger Peter Honeth att det inte är något han känner till:
– Men vi är ju intresserade av frågan och det är mycket möjligt att någon har efterhört läget. När intervjun görs (i mitten av februari) menar Peter Honeth att "det inte ser så ljust ut" gällande parternas möjlighet att nå enighet. Och därmed kan beslut om förordning vara nära förestående. Han vill inte tala om tidtabell eller deadline, men säger att det handlar om kortare tid än några månader.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023