Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vilken grund ska gälla för AD-prövning?

Debattartikel av Ulf Ekenberg och svar av Carl Falck

1 mars, 2012
Universitetsläraren

Förutom att facket förhandlar om lönerna är ett viktigt argument för medlemskap i facket att det fungerar som en slags försäkring genom att man ska kunna påräkna stöd vid tvister med arbetsgivaren. Något av det värsta en anställd kan råka ut för är att bli uppsagd. I Universitetsläraren 1/2012 skriver SULF:s förbundsjurist Carl Falck ”det bör finnas en principiell fråga som det är viktigt för förbundet att få svar på” för att SULF ska anmäla ett ärende till Arbetsdomstolen (AD). Att SULF är ett ovanligt restriktivt fackförbund när det gäller att få tvivelaktiga arbetsgivarbeslut prövade i AD bekräftas av att av över 200 anmälda ärenden till AD under 2010 var inget anmält av SULF. Sett ur den enskilde medlemmens synvinkel är den väsentligaste faktorn om arbetsgivaren har dåligt på fötterna vid anmälan av arbetsbrist. Man kan fråga sig om det är en klok strategi att på förhand klargöra för arbetsgivarna att SULF sällan sätter kraft bakom orden genom att vid behov gå till AD. Man försätter sig också i en dålig förhandlingsposition om arbetsgivaren kan räkna med att facket i regel viker sig i slutändan. Om facket förlorar ett principiellt viktigt mål i AD kan det dessutom vara till nackdel för en annan medlem i ett liknande ärende där arbetsgivaren har sämre grund för uppsägning. Som ett exempel kan nämnas anställningsskyddslagen (LAS) 7§ där det bl.a. står ”Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig”. En auktoritativ uttolkning av detta finns i en ny gemensam rapport av Svenskt Näringsliv och LO: ”Som omplacering räknas antingen att arbetstagaren omplaceras till en ny befattning med andra uppgifter eller att en arbetstagare behåller sin nuvarande befattning men arbetsuppgifterna inom denna förändras”. På Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har man under en längre tid tillämpat en hemmagjord regel enligt vilken omplaceringsutredningen endast består i att man undersöker om man just för tillfället utlyser en anställning, som passar den uppsägningshotade. Det lokala facket har sagt att man inte delar denna uppfattning, men så länge det inte kommer till en rättslig prövning, kommer detta troligen att fortsätta. Att Stefan Löfven är ledamot av KTH:s styrelse tycks inte ha hjälpt. I vissa fall hade kanske inte heller en korrekt omplaceringsutredning lett till nya arbetsuppgifter, men det är olyckligt att många på KTH förlorat arbetet i strid med gällande bestämmelser. Detta har förekommit även i fall då den uppsagde haft full extern finansiering för sin forskning. En viktig fråga är om det finns något kongressbeslut på att SULF endast ska driva principiellt viktiga ärenden till AD och därmed inta en klart mera restriktiv hållning än de flesta andra fackförbund. Naturligtvis måste man även ta kostnaderna i beaktande. Men det går även åt en hel del tid och pengar till att förhandla i uppsägningsärenden, som inte går till AD. Insikten hos vissa arbetsgivare om att de riskerar att förlora i AD kan minska antalet okynnesuppsägningar så att facket kanske sparar mer pengar än merkostnaden för några AD-förhandlingar. Högskoleledningarna borde inse att de på sikt kan få en konkurrensfördel gentemot andra högskolor med en bättre personalpolitik. Det är till nackdel för den högre utbildningen och forskningen i Sverige om universitetslärarna har sämre anställningstrygghet än de flesta andra kategorier, möjligen med undantag för fotbollstränare. ULF EKENBERG Docent Uppsagd från KTH utan saklig grund Svar till Ulf Ekenberg ALLA BESLUT OM förbundet skall stämma en arbetsgivare till Arbetsdomstolen tas, enligt SULF:s stadgar, av arbetsutskottet. Angår tvisten det statliga avtalsområdet så avgörs frågan av Saco-S styrelse efter anmälan från förbundet. För närvarande har förbundet tre mål i Arbetsdomstolen. CARL FALCK Förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023