Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tre fall till AD

SULF:s förbundsjurist Carl Falck informerar.

1 mars, 2012
Universitetsläraren

SOM REDOVISATS i ett tidigare nummer (Universitetsläraren nr 1/2012) har SULF stämt Karlstads universitet till Arbetsdomstolen. Målet gäller en professor som sagts upp från sin anställning av personliga skäl. Nu har förbundet stämt ytterligare två arbetsgivare till Arbetsdomstolen. Det första fallet avser tolkningen av en numera upphävd bestämmelse i 4 kap i högskoleförordningen. En lärare anställdes som lektor vid en högskola men då han inte hade genomgått högskolepedagogisk utbildning tidsbegränsades hans anställning i enlighet med då gällande bestämmelser. Han har dock senare genomgått den pedagogiska utbildningen, och strax innan hans anställning upphörde överlämnade han ett intyg på att han hade genomgått utbildningen. De genomgångna kurserna finns också registrerade hos högskolan. Högskolan å sin sida anser att han inte har uppnått föreskriven behörighet, varför de inte låtit hans anställning övergå i en anställning tills vidare. Kanske är det något oklart vad de menar med det, men det bör framgå av högskolans svaromål. I skrivande stund har något svaromål ej inkommit till förbundet. Det intressanta i detta fall är således frågan om arbetsgivaren kan överpröva en examination, och i så fall på vilka grunder. Det andra fallet gäller tolkningen av likvärdig utbildning. En medlem i förbundet har sagts upp på grund av arbetsbrist från sin anställning som universitetslektor inom freds- och konfliktforskning. Samtidigt har universitetet utannonserat en ledig anställning som universitetslektor i statsvetenskap. I annonsen har universitetet angivit att sökande skall ha examen i statsvetenskap eller examen som kan bedömas vara likvärdig. Med hänvisning till att det inte är saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren kan bereda arbetstagaren en annan ledig anställning hos sig, anser förbundet att medlemmen bör ha omplacerats till den lediga anställningen. Motsvarande omplacering har tidigare skett, varför förbundet anser att samma princip skall gälla i detta fall. Universitetet anser att medlemmens examen inte kan bedömas vara likvärdig med den examen som krävs enligt annonsen och menar att han därför inte uppfyller de formella kraven för den lediga anställningen. Tvisten gäller således frågan om hur bedömning av likvärdig anställning skall gå till. Visserligen är det så att arbetsgivaren bestämmer vad avser verksamhetens inriktning med mera men kan man ändra principer efter vad som passar för tillfället? CARL FALCK Förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023