Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

AstraZeneca lägger ned forskning i Södertälje

Notiser om AstraZenecas nedläggning

1 mars, 2012
Universitetsläraren

"OMKRING 1 100–1 200 TJÄNSTER inom AstraZenecas svenska forskningsorganisation berörs, varav merparten i Södertälje. Därutöver berörs också en rad stödfunktioner".
Så sammanfattade företaget beslutet om nedläggning, som senare kommenterades av många, både politiska partier, fackföreningar och organisationer.
– Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ett tungt besked att ge våra medarbetare, men det är nödvändigt för att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt forskningsföretag som kan ta fram nya läkemedel till patienter. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medarbetare som berörs, sade Martin Mackay, global forskningschef vid AstraZeneca i ett pressmeddelande.

POLITIKEN MÅSTE VÄSSAS
BESKEDET ATT AstraZeneca lägger ned sin forskningsenhet i Södertälje är djupt tragiskt för de enskilda medarbetarna som nu blir av med jobbet. Men även för Sverige som kunskapsnation, anser Saco:s ordförande Göran Arrius.
– Astra Zenecas besked om att företaget lägger ner forskningsenheten i Södertälje är en tragedi på många plan. Främst för de 1 200 anställda som nu mister sina jobb, jobb de lagt ner hjärta och själ i under väldigt lång tid.
– Sacoförbunden har många medlemmar i Södertälje och jag är övertygad om att de berörda nu kommer få bästa möjliga stöd för att gå vidare i sina karriärer, säger Göran Arrius i ett pressmeddelande.
Men beskedet är även ett dråpslag för Sverige som forskarnation. Nu gäller det för samhället att säkra spetskompetensen och se till att den stannar i Sverige, menar Sacos ordförande Göran Arrius.
– Konkurrensen om de bästa forskarna är hård och i högsta grad internationell. Astra lägger sitt nya forskningsnav vid Harvard och Cambridge. Forskningspolitiken måste koncentrera, förstärka och vässa de svenska resurserna så att Sverige har starka navalternativ om 10–20 år, säger Göran Arrius och fortsätter:
– Med dagens höga marginalskatter är det väldigt svårt att locka till sig de bästa forskarna. Det är på tiden att regeringen genomför en ordentlig översyn av skattesystemet.

DRÅPSLAG MOT TOXIKOLOGI
NEDLÄGGNINGEN AV forskningsverksamheten vid AstraZeneca i Södertälje innebär även att företagets toxikologiska laboratorium i Sverige försvinner. Toxikologer arbetar med att bedöma hälsoeffekter av läkemedel och andra kemikalier.
– Detta är ett dråpslag mot svensk toxikologi, säger Marie Haag Grönlund, ordförande för Svensk Förening för Toxikologi (SFT) i ett pressmeddelande från föreningen.
– Toxikologer är en relativt liten men viktig grupp experter som behövs för riskbedömning av mat, läkemedel och andra industri- och konsumentprodukter. Detta beslut försvagar yrkesgruppen som helhet och ökar risken att allt fler beslut tas utanför Sveriges gränser.
Cirka 70 toxikoIoger finns idag på laboratoriet, men de indirekta följdverkningarna är betydande. Laboratoriet, som är ett av de främsta i sitt slag i Europa, och i absoluta världstoppen inom studier av inandning, har spelat en mycket viktig roll för svensk och internationell toxikologi. I Södertälje har en högkvalificerad forskning och utveckling bedrivits och man har rekryterat och utvecklat ett stort antal experttoxikologer. Många av landets toxikologer har eller har haft anställning här, och laboratoriet har även fungerat som en rekryteringsbas och samarbetspartner för andra företag, myndigheter, organisationer och akademiska institutioner.

STOCKHOLMS UNIVERSITET BERÖRS AV NEDLÄGGNINGEN
NEDLÄGGNINGEN AV AstraZenecas forskningsverksamhet i Södertälje är ett mycket beklagligt besked. Stockholms universitet har en omfattande forskning om läkemedel och ett betydande samarbete med AstraZeneca. Det är för tidigt att säga något exakt om vad nedläggningen betyder för vår egen forskning på området men AstraZeneca har kontaktat mig för en diskussion om pågående samarbeten, säger Stockholms universitets rektor Kåre Bremer i ett pressmeddelande.
– Vi får hoppas att nedläggningen skapar utrymme och förutsättningar för ny forskning och nya satsningar inom kemi och läkemedel. Stockholms universitet har en stolt tradition inom området. Jag tänker på att Astra en gång växte från en liten lokal medicintillverkare till ett globalt läkemedelsföretag genom bedövningsmedlet xylocain, fortfarande en storsäljare, som upptäcktes och såldes till Astra av Nils Löfgren, kemist på Stockholms högskola, säger Kåre Bremer.

KI OCH ASTRAZENECA STARTAR NYTT FORSKNINGSCENTER
SAMTIDIGT SOM AstraZeneca beslutat att avveckla sin forskningsverksamhet inom neurovetenskap i Södertälje bildar läkemedelsföretaget ett nytt translationellt forskningscentrum tillsammans med Karolinska Institutet. Translationell forskning utgår från frågor som väckts inom vården.
Forskningscentret placeras i anslutning till SciLifeLab i Stockholm. Arbetet startar under våren 2012 och planeras pågå under en första period på fem år.
– När läkemedelsindustrin globalt minskar sitt engagemang i grundforskning blir universitetens roll tydligare i arbetet med att utveckla nya läkemedel i de tidiga faserna, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.
Efter Astra Zenecas beslut om nedläggning samlades Karolinska Institutets ledning för att diskutera vad universitetet kan bidra med för att inte det humankapital som investerats i AstraZeneca i Södertälje förskingras.
– Vi kommer att vara aktiva i arbetet med att värna den medicinska utvecklingen i Sverige. Den mycket stora forskningskompetens som friställs i Södertälje måste tas tillvara. Det nya forskningscentret är ett litet steg på vägen, säger Harriet Wallberg-Henriksson.
Vilka åtgärder som krävs för att värna svensk medicinsk forskning, och hur Karolinska Institutet kan bidra, kommer universitetets ledning att diskutera med Utbildningsdepartementet och Lars Leijonborg som av regeringen utsetts att samordna insatserna för att behålla kompetensen.
Avtalet om det nya forskningscentret undertecknades innan beskedet om AstraZenecas avveckling i Södertälje blev känt. Företaget bidrar med cirka 30 miljoner kronor per år och viss testutrustning. AstraZeneca kommer att erbjuda stöd för ett antal vetenskapliga experter, doktorander och forskare att arbeta tillsammans Karolinska Institutets forskare på centret.
SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en sammanslutning mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab startade 2010.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023