Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny metod att lansera resultat finns nu på Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är sedan i höstas Sveriges första så kallade Easy Access-universitet. Det ska göra det lättare för företag att använda sig av universitetets forskningsresultat. – Det är ett innovativt sätt att driva innovationsfrågor, säger rektor Anders Söderholm.

1 februari, 2012
Universitetsläraren

EASY ACCESS innebär att forskaren avsäger sig de kommersiella rättigheterna till ett visst forskningsresultat och att företag under vissa förutsättningar gratis kan använda idéerna.
– De fall som kan komma i fråga är sådana som är för osäkra för vanlig kommersiell licensiering eller bolagisering i egen regi. Fördelen är att man får ut ny kunskap genom att man minskar risktagandet i innovationssystemet beroende på att rättigheterna är gratis, säger Anders Söderholm.
Konceptet utvecklades 2010 vid universitetet i Glasgow och just nu är det nio universitet i olika länder som är anslutna, bland dem Köpenhamns universitet.
Easy Access går alltså ut på att man ska kunna tillgängliggöra sådana forskningsresultat som annars inte skulle blivit kommersialiserade och licensiera ut till företag.
Mittuniversitet ska ta fram ett standardiserat produktblad för varje idé, där man enkelt beskriver själva tekniken eller metoden, tänkbart användningsområde och kanske också tänkbar marknad. Produktbladet lägger man in i en idébank.
Också själva avtalet ska vara så enkelt som möjligt, på högst en sida. Företaget som får tillstånd att använda forskningsresultatet får antingen en exklusiv licens eller en icke exklusiv licens.
Företaget måste kunna visa att det har tankar om hur det ska använda forskningsresultatet.
Företaget har tre år på sig, har det inte gjort något på tre år så går rättigheterna tillbaka till universitetet.

OM DET BLIR en kommersiell produkt måste företaget som motprestation visa att resultatet är sprunget ur Mittuniversitetet. Det är ett sätt för Mittuniversitet att bygga sitt varumärke.
På frågan vad detta ytterligare ger universitetet svarar Anders Söderholm: – Om man tittar på innovationskraften i universiteten och samverkan med omgivningen så finns det en effektivitetsförlust därför att vi inte får ut forskningsresultat och innovationer. Easy Access är en pusselbit som gör att vi får bättre möjligheter. Vi jobbar ju tillsammans med Karlstad, Örebro och Linnéuniversiteten med ett gemensamt innovationskontor och jag tror det här kommer att bli något som vi använder i det nätverket, säger han.

I AVTALET SOM skrivs mellan ett företag och universitetet är det ett krav att eventuell ytterligare forskning ska ske i samarbete med universitet. Det finns en tanke att Easy Access i förlängningen kan leda till samarbete mellan forskare och företag och därigenom också till mer forskningspengar för universitet.
I avtalet görs det också klart att forskaren har rätt att fortsätta forska på området, så att inte företaget kan lägga beslag på forskningsresultatet och spärra ut forskaren.
Förutom att forskaren kan få sina resultat och innovationer använda ska Mittuniversitetet införa en liten ersättning som tack, forskaren får 5 000 kronor när han eller hon skriver över sin idé på universitetets holdingbolag och 20 000 kronor när idén nått ett företag.
Universitetets holdingbolag kommer att vara juridisk part för de avtal som sluts. Holdingbolaget kommer delvis att rikta sig till specifika företag för att placera forskningsresultat som ingår i Easy Access. Men forskningsresultaten kommer också att läggas upp i en databank gemensam för de nio universitet från olika länder som är med i Easy Accesssamarbetet.

EVA ROSÉN, verksamhetsledare för MIUN Innovation, berättar att man vid Mittuniversitetet skickat ut en förfrågan till universitetets forskare.
– Vi har bara fått positiva reaktioner än så länge. Det är forskare som säger att de har flera grejer som de kan tänka sig att släppa till Easy Access. Och de som inte är intresserade berörs ju inte. Det här är ju frivilligt, forskarna äger sina resultat själva och vi kan bara framhålla möjligheterna, säger hon.
Allmänt sett är det en liten andel av forskningsresultaten som leder till att forskare bildar bolag.
– Så potentiellt skulle det kunna vara ganska många fall som skulle vara aktuella för Easy Access. Kortsiktigt är det kanske inte särskilt mycket pengar i det. Men det kan vara betydelsefullt ändå, eftersom man får ut idéer som annars skulle blivit liggande hos oss. Alternativet för den här typen av idéer är ju inte att kommersialisera på annat sätt, utan att man inte gör något alls, säger Anders Söderholm.
Han tilllägger:
– Vi får se hur bra det kommer att fungera och hur bra det kommer att passa in i en svensk miljö. Men vi tror att Easy Access fyller en funktion i relationen mellan universitet och det omgivande samhället.
Från fackligt håll har man inga invändningar.
– Så länge man erkänner att forskaren äger sina forskningsresultat strider det här vare sig mot upphovsrätten eller lärarundantaget, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023