Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Adjungerade lärare har fått avtal

1 februari, 2012
Universitetsläraren

Saco-S, där bl.a. SULF ingår, träffade i slutet av december 2011 kollektivavtal om tidsbegränsad anställning för adjungerade lärare vid lärosäten inom det statliga avtalsområdet. Avtalet gäller tillsvidare fr.o.m. den 1 januari 2012. Avtalet möjliggör deltidsanställning av lärare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskoleområdet under längre tid än vad som föreskrivs i LAS. Omfattningen på en sådan anställning bör i normalfallet ligga runt 20 procent av heltid, men kan aldrig överstiga halvtid. Skälet till att avtalet träffas är att möjliggöra för lärosätena att utifrån ta in värdefull kompetens som normalt inte finns i verksamheten och som behövs för att genomföra en utbildning av hög kvalitet. Bakgrunden till att avtalet träffats är att den tidigare regleringen för anställning av adjungerade lärare i högskoleförordningen ändrades vid årsskiftet 2010/2011. Man tog då bort möjligheten att generellt anställa adjungerade lärare utom vad gäller adjungerad professor som fortfarande kan anställas tidsbegränsat i upp till tolv år med stöd av förordningen. Det nu tecknade avtalet ger utrymme för lärosätena att anställa andra typer av adjungerade lärare i två år med möjlighet till förlängning. Avtalet får dock inte tillämpas för anställning av lärare inom det konstnärliga området eftersom särskilda regler gällande sådana tidsbegränsade anställningar fortfarande regleras i högskoleförordningen. Eftersom högskoleförordningen inte gäller vid Chalmers och Högskolan i Jönköping så möjliggör avtalet, vid dessa två lärosäten, även anställning av adjungerade professorer och adjungerade lärare inom det konstnärliga området. ROBERT ANDERSSON, Förhandlingschef SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023