Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Saabs konkurs: Högskolan Väst slipper varsla stort antal lärare

I februari skulle Högskolan Väst i Trollhättan ha inlett arbetet med att varsla mellan 70 och 80 av de totalt 700 anställda, varav lärarna utgör cirka 40 procent.

1 januari, 2012
Universitetsläraren

NU BLIR DET inte så, detta på grund av det så kallade Trollhättepaketet, som regeringen presenterade i december för att underlätta regionens omställning, efter det att Saab begärts i konkurs.
För Högskolan Väst innebär det att de tillfälliga utbildningsplatser (600 helårsplatser) som man fått för 2010 och 2011 och som skulle ha dragits in vid årsskiftet 2011/2012 får vara kvar.
Men också den här gången blir utbildningsplatserna tillfälliga, i första hand ska de finnas under två och ett halvt år.
– Det blir svåröverskådligt och svårt att planera för en högkvalitativ verksamhet om den inte är långsiktig, säger Kerstin Norén, rektor vid Högskolan Väst.
Hon är givetvis nöjd med att slippa verkställa ett omfattande varsel av lärare och uppskattar regeringens ”nygamla” satsning på utbildningsplatser vid Högskolan Väst, samtidigt som högskoleverksamhet generellt förutsätter planering över längre tid, bland annat med tanke på att utbildningstiden för de flesta studenter är mellan tre och fem år.
Ännu så länge vet man inte heller exakt vad Högskolan Väst ska komma att erbjuda för att motsvara de behov av utbildning som uppstått relaterat till Saab-konkursen.
– Vi får vänta på vad Arbetsförmedlingen säger, vi vet exempelvis inte hur många av de Saab-anställda som är högskolebehöriga, säger Kerstin Norén som utgår ifrån att det mesta som kommer att efterfrågas är kortare kurser och att de flesta som förlorat sina arbeten på Saab inte kommer att vilja läsa hela program.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023