Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Planer på samgående mest aktuellt på Gotland

Högskolan på Gotland vill bli en del av Uppsala universitet. Under våren ska de båda lärosätena presentera ett konkret beslut för regeringen. Också andra högskolor funderar på om fusion med ett annat lärosäte är ett bra alternativ.

1 januari, 2012
Universitetsläraren

UNDER 2011 HAR FRÅGAN om Högskolan på Gotlands framtid varit under utredning. Alternativen har varit fortsatt självständighet eller att gå samman med i första hand Uppsala universitet.
I december beslutade så Högskolan på Gotlands styrelse att högskolan vill bli en del av Uppsala universitet. Universitetets styrelse ställde sig också positiv och därefter undertecknade de båda lärosätenas rektorer en avsiktsförklaring om samgående.
Målsättningen är att under våren komma fram till ett konkret beslut om förutsättningar, organisation och ledningsstruktur för verksamheten på Gotland. Därefter ska man presentera resultatet för regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet om en eventuell sammanslagning.
Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland, kommenterar:
– Jag är oerhört glad att vi kommit så här långt så relativt snabbt som vi gjort. Jag, ledningen för högskolan och styrelsen tror att det här är det allra lyckligaste för att långsiktigt och stabilt garantera en högskoleverksamhet på ön, säger han.
Han tror också att ”den absoluta majoriteten” av högskolans medarbetare tycker detsamma.
Jörgen Tholin anser att högskolan har mycket att vinna på ett samgående.
– Den absolut största fördelen är att vi får en långsiktighet och stabilitet i verksamheten. Jag tror också vi får möjlighet att utveckla nya pedagogiska modeller med fokus på liberal education och också distansutbildning som är en viktig del av Högskolan på Gotland.
Och inte minst ökar man attraktiviteten för högskoleutbildningen på Gotland.
– Uppsala universitet är naturligtvis ett starkare varumärke än Högskolan på Gotland när det gäller att rekrytera studenter och nya medarbetare, säger Jörgen Tholin.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023