Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högskolesektorn har fått ett nytt kopieringsavtal

SUHF och Bonus Presskopia har kommit överens om principerna för ett nytt kopieringsavtal för högskolesektorn. Men det blir dyrare för lärosätena.

1 januari, 2012
Universitetsläraren

– DET KÄNNS BRA att vi får ett teknikneutralt avtal. Avtalet ger oss det som vi saknar i dag, nämligen digital kopiering, lagring och tillhandahållande, säger Lars Lustig.
Den principiella överenskommelsen om ett nytt kopieringsavtal togs i slutet av förra året mellan SUHF:s förhandlingsgrupp och Bonus presskopia. Avtalet träder i kraft till sommaren.
Det hittills gällande avtalet är främst anpassat till papperskopiering, att läraren kopierar text på papper och delar ut till studenterna, och är inte anpassat för nya digitala media.
Därför sade regeringen upp det gamla avtalet i februari 2011. Staten ville då att universitet och högskolor själva skulle förhandla fram ett nytt avtal. SUHF tog på sig uppdraget att förhandla för sektorn och bildade en förhandlingsdelegation med universitetsdirektören i Umeå, Lars Lustig, som ordförande.
Ambitionen har varit att nå ett avtal som utöver rätten att göra papperskopior, även ger tillstånd att kopiera digitalt, dela ut digitala kopior till studenter via e-post, på interna nätverk, kurswebbar och liknande, lagra kopior digitalt för en aktuell kurs och kunna överföra exempelvis digitala Powerpointbilder med andras upphovsrättsskyddade material till studenter.
Lars Lustig påpekar att detta inte var en konfliktfråga mellan Bonus Presskopia och SUHF; Bonus Presskopia var beredd att låta licensen omfatta även sådan digital hantering.
Men Bonus Presskopia begärde samtidigt att avtalslicensen skulle bli mycket dyrare för lärosätena. Bonus jämförde med de höga licensavgifterna för motsvarande avtal i Norge och Danmark.
– Förhandlingsgruppen var medveten om det starka behovet för sektorn att få rätt till digital kopiering, överföring och lagring. Vi har därför inriktat arbetet på att försöka jämka Bonus Presskopias begärda pris för att högskolesektorn skulle få rätt till digital kopiering, säger Lars Lustig.
Följaktligen kommer kostnaderna att öka.
Det gällande avtalet om kopiering som var uppsagt till årsskiftet förlängs till den 30 juni 2012. Under den perioden kommer universitet och högskolor att få en oförändrad kostnad, cirka 146 kronor per helårsstudent. Därefter ska det nya avtalet gälla. Kostnaden kommer under perioden 1 juli 2012 till och med 31 december 2013 att bli 175 kronor per helårsstudent och under 2014 blir den 200 kronor. Efter 2014 löper avtalet med ett års avtalstid och ett års förlängning vidutebliven uppsägning.
– Det blir dyrare men vi byter ju upp oss till ett bättre avtal, kommenterar Lars Lustig.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023