Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fyra lärare som fått pedagogiska pris sätter studenten i centrum

De har alla fått pedagogiska priser. Trots olika ämnen, olika lång erfarenhet och olika lärosäten, är det gemensamt för de fyra lärarna att de sätter studenten i centrum.

1 januari, 2012
Universitetsläraren

DOCENT PETER REDBO TORSTENSSON fick SLU:s pedagogiska pris 2011. Han började forskarutbildningen vid Stockholms universitet 1980, disputerade 1986, blev docent vid Uppsala universitet och är sedan 1996 lektor i ekologi vid SLU. Han började undervisa redan under doktorandtiden. – Jag har alltid varit förundrad över att vi som undervisar på den högsta utbildningsnivån har den sämsta utbildningen i pedagogik. Och när jag började undervisa fanns det ingen diskussion om att vi skulle gå pedagogiska kurser. Jag känner att jag saknar den pedagogiska grunden, säger han. Icke desto mindre har han fått pris för sin undervisning. Kanske har det med attityden att göra, han anser att man ska sätta studenten i centrum. – Känslan är att vi ska ge något till studenterna. De satsar mycket, de tar lån och kommer ut med en stor skuld. Man är förpliktigad att försöka ge dem någon ting. Det är det som präglar det jag gör; att försöka göra kurser som ger någonting. Han påpekar att detta ju inte är någon pedagogik. – Men det är en attityd som jag tror studenterna trivs med och som ger ett bra inlärningsklimat. Studenterna ska få ett varmt mottagande och de ska betraktas som mycket viktiga personer. – Jag lyssnar på dem. Jag brukar säga till studenterna att jag står som vetenskaplig garant för innehållet i kurserna, men hur inlärningen ska gå till får de vara med och forma. Tycker de att något ska göras på ett annat sätt är jag öppen för deras synpunkter. Det kan exempelvis vara tempot och även innehållet på lektionerna som Peter Redbo Torstensson anpassar efter studenterna. – Jag tycker det är härligt med studenterna idag att de inte är så auktoritetsbundna längre. De är inte rädda för att säga till. Man får veta om man gör fel, det tycker jag är friskt. Han tycker det är roligt att undervisa. – Det är kul, studenterna är jätteroliga att möta, det är samling individer med många tankar, funderingar och planer, det är jättespännande.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023