Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt: Upp till två års väntan på postdoc-bidrag ”i nära anslutning till examen”

1 januari, 2012
Universitetsläraren

Tiden efter disputation är ofta orolig. Sannolikt avgörs här ofta huruvida en lovande forskare fortsätter sin karriär eller väljer något tryggare. Ekonomiska förutsättningar och familjesituation är förstås viktiga faktorer. Det forskarsamhället kan bidra med är att underlätta övergången till postdoktoral forskningsfinansiering. Tyvärr kan flera svenska postdoc-bidrag inte användas förrän långt efter disputation. Det missgynnar lovande forskare med försörjningsansvar och begränsade ekonomiska resurser. På FAS hemsida står det att “FAS har ett särskilt ansvar att stödja unga forskare efter doktorsexamen” och att “Postdoc-bidragen är en form av projektbidrag som syftar till att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär.” Det är en utmärkt föresats. Dock kan dessa bidrag användas tidigast ett år efter avlagd examen. Ansökan lämnas i februari året efter examen och beslut fattas i slutet av september samma år om eventuell start därpå kommande januari. Som allra tidigast kan alltså en nydisputerad forskare få besked om fortsatt finansiering åtta månader efter examen och inleda forskningen fyra månader senare. Beroende på när på året examen avläggs kan det dröja upp till två år innan bidraget kan börja användas. I sammanhanget är detta en lång tid som knappast erbjuder en möjlighet att fortsätta karriären i “nära anslutning” till examen. Många andra postdocbidrag kan användas tidigare. Vetenskapsrådet kräver examen vid ansökan, har två utlysningar per år och kortare handläggningstid. Ansökan sker i februari och augusti och bidraget kan användas redan följande termin. Bättre, men även här uppstår förstås en tid av väntan. Formas har liksom VR kortare handläggningstid och framför allt krävs inte examen förrän två veckor innan beslut fattas och två månader innan bidraget kan börja användas. För att också göra en internationell jämförelse är det i USA, åtminstone inom mitt eget ämne, regel att postdoc:s kan sökas av den som beräknas avlägga examen innan postdoc- perioden inleds helt enkelt. Jag kan dock se fördelen med att som Formas kräva examen innan beslut, för att undvika att tilldela pengar som sen inte får användas på grund av ouppfyllda behörighetskrav. Ingen intresseorganisation finns för nydisputerade forskare som söker fortsatt finansiering. Man är inte längre doktorand men inte heller anställd forskare eller lärare. Det kan vara en tid av triumf efter erhållen examen, men också en tid av oro. Jag tror att forskningsråden med relativt små förändringar kan göra mycket för att förbättra situationen. Biografisk not: Jag beviljades själv ett postdoc-bidrag från FAS och för det är jag tacksam. Dock avsade jag mig bidraget eftersom jag ett halvår tidigare beviljats ett särskilt postdoc-bidrag som FAS delar ut i samarbete med EU-kommissionen (COFAS Marie Curie Fellowship). Även för detta är jag tacksam, det är ett utmärkt bidrag. Detta bidrag har de senaste åren utlysts två gånger om året och har något kortare handläggningstid.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023