Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Inget avtal om tidsbegränsade anställningar

Vi vill ha ett avtal där meriteringstjänst innebär rätten att prövas för tillsvidareanställningar, istället för att man fortsätter att stapla olika former av visstidsanställningar. Det säger SULF:s ordförande Anna Götlind om att Saco-S (som förhandlar för bland andra SULF) och Arbetsgivarverket (som företräder lärosätena) inte har kunnat enas om ett kollektivavtal som omfattar tidsbegränsade meriteringsanställningar för universitetslärare, efter avlagd doktorsexamen.

19 december, 2011
Universitetsläraren

DET SÄGER SULF:s ordförande Anna Götlind om att Saco-S (som förhandlar för bland andra SULF) och Arbetsgivarverket (som företräder lärosätena) inte har kunnat enas om ett kollektivavtal som omfattar tidsbegränsade meriteringsanställningar för universitetslärare, efter avlagd doktorsexamen.
Bakgrunden är att regeringen genom autonomireformen ändrade Högskoleförordningen så att möjligheten att tidsbegränsa anställningar som biträdande lektor och forskarassistent togs bort. Istället förordade regeringen kollektivavtal.
Sedan Saco-S i mitten av november beslutade att inte godta Arbetsgivarverkets förslag föreligger alltså inget särskilt avtal om tidsbegränsad anställning.
– Men lärosätena kan begära mandat hos Arbetsgivarverket för rätten att teckna lokala kollektivavtal, något som SULF från början har förordat och som också ligger i linje med autonomireformen, säger Anna Götlind. Att reglera frågan i en lokal anställningsordning är inte möjligt utan ett kollektivavtal.
Att "avtalslöst" tillstånd råder innebär alltså inte att lokala avtal inte kan slutas, men det förutsätter initiativ från Arbetsgivarverket och lärosätena.
– Det som råder nu är bättre än Arbetsgivarverkets förslag, som skulle ha inneburit sämre villkor än i den gamla högskoleförordningens reglering av biträdande lektor, som innebar att man efter fyra år kunde prövas för tillsvidareanställning, säger Håkan Lindkvist, som är ordförande i SULF:s förhandlingsdelegation.
Liksom Anna Götlind uttrycker han viss förvåning över att lärosätena, via Arbetsgivarverket, vägrade införa meriteringstjänster med möjlighet till befordran i ett centralt avtal. Detta trots att SUHF, Sveriges universitetsoch högskoleförbund, tidigare har uttalat sig för den möjligheten.
Att regeringen, via Utbildningsdepartementet, skulle agera för att förändra den nu rådande situationen finner man från SULF:s sida mindre troligt, då det skulle innebära ett avsteg från autonomireformens intentioner om mer självstyrande lärosäten.
SULF:s förhoppning är istället att arbetsmarknadens parter, lärosäten och lokala fackliga organisationer, nu gemensamt kan ta ansvar för att lösa frågan om meriteringstjänster.
Enligt SULF är detta inte bara en fråga om trygga villkor för universitetslärarna, utan också viktigt för lärosätenas planering och långsiktiga kompetensförsörjning.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023