Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

NIKK läggs ned vid årsskiftet men fortsätter i begränsad form

Nordiska ministerrådet har beslutat att NIKK ska läggas ned vid årsskiftet. delar av dess verksamhet ska fortsätta 2012, men det är inte bestämt vilken institution den nya verksamheten ska knytas till.

18 december, 2011
Universitetsläraren

– NIKK HAR VARIT en autonom enhet som har ägts direkt av Ministerrådet. Men nu ska det bli något man kallar ett nordiskt samarbetsorgan, införlivat med en annan nordisk organisation, säger Solveig Bergman, direktör för NIKK, Nordiska institutet för kunskap om kön.
Institutet är placerat i Oslo. Det har inte bedrivit någon egen forskning, men har koordinerat forskningsprojekt. Institutet har varit ett kunskaps- och informationscenter, en plattform mellan genusforskning och jämställdhetspolitik.
– Nedläggningen av NIKK som självständig institution handlar i första hand om att göra besparingar, spara administrativa resurser och få synergifördelar. Tyngdpunkten i verksamheten ska i framtiden ligga på information och kunskapsförmedling, säger Solveig Bergman.
Idag finns sex tjänster vid kansliet men hur många tjänster det blir med en ny organisation är inte klart. Nordiska ministerrådet har meddelat att det ska ge besked innan utgången av 2011.
– Det besvärliga är att NIKK läggs ned som institution och vi inte vet vad som händer under 2012, säger Solveig Bergman.
Framtiden för tidningen NIKK Magasin är också oklar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023