Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flodström har nytt förslag till fördelning av resurser

– På sikt tror jag på ett kvalitetssystem där både forskning och utbildning ingår och där ”samhällspåverkan” blir en av indikatorerna.

18 december, 2011
Universitetsläraren

DET SÄGER förre universitetskanslern Anders Flodström som nyligen har färdigställt en översyn av det nuvarande systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning till forskning.
Enligt det systemet mäts kvalitet dels relaterat till bibliometri (vetenskaplig publicering och citering), dels baserat på hur mycket externa medel man lyckas dra in.
Efter att Anders Flodström under uppmärksammade former lämnade ämbetet som universitetskansler har han åter knutits till KTH. Men en stor del av tiden ägnar han åt uppdraget som vice ordförande i EIT, European Institute of Innovation and technology.
Var det inte överraskande att du, så snabbt efter de offentliga konflikterna med Utbildningsdepartementet fick och åtog dig uppdraget att göra kvalitetsöversynen?
Anders Flodström skrattar åt frågan, han hade själv ingen tvekan när det gällde att ta uppdraget och tillägger att man möjligen kunde ana en viss försiktighet från departementets sida i att hans översyn kallas ”regeringskansliuppdrag”, istället för det brukliga ”regeringens uppdrag”.
I uppdraget ingick hursomhelst bland annat att se över möjligheten att ersätta dagens system med tilldelning baserat på granskning peer review.
– En tanke från regeringens sida var att peer reviewgranskningen skulle ske ungefär som när de stora universiteten har använt sig av internationella expertgrupper för utvärdering av sin forskning.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023