Den egna forskningens betydelse för universitetslärare

Debattartikel av Rut Boström, Finn Calander och Bo Westlund

UNDER HÖSTEN 2011 kommer vetenskapsområden och fakulteter vid Uppsala universitet att arbeta fram strategier för forskning och utbildning 2013–2016. En grundval är bl.a. de innovationsstrategier som Områdesnämnden för Humaniora och samhällsvetenskap slår fast inför fakulteternas arbete och som grundar sig på vissa grundläggande principer för universiteten och deras uppgifter. Ur Bolognadeklarationen 1988 om universitetens Magna Charta lyfts flera viktiga punkter fram, bl.a.


Kategorier: Arkiv