Behövs nytt system för hantering av oredlighet i forskning?

En extern kommission och externa jurister ska granska vetenskapsrådets hantering av det fall av misstänkt ”forskningsfusk” där VR i efterhand underkände den utredning som gjordes av VR:s egen expertgrupp.

OREDLIGHETSÄRENDEN är ofta komplexa och komplicerade. I det aktuella fallet har det tillkommit ett efterspel som fått ledamöterna i Vetenskapsrådets expertgrupp att offentligt och skarpt ifrågasätta hur Mille Millnert, VR:s generaldirektör har agerat.
Själv funderar han över om inte en del av ansvaret för oredlighetsutredningar borde lyftas bort från sektorn.
Bakgrunden är alltså en anmälan om misstänkt oredlighet gällande en medicinsk forskare som då var verksam vid Karolinska Institutet. Enligt den utredning som VR:s expertgrupp lade fram förra hösten skulle forskaren bland annat ha fabricerat och förfalskat forskningsresultat.
Vetenskapsrådets dåvarande generaldirektör Pär Omling beslutade därför att forskaren inte längre skulle få anslag från VR. Vid Göteborgs universitet påbörjades med anledning av VR:s beslut ett arbetsrättsligt ärende med avsikt att avskeda forskaren, som efter sin tid på KI innehar en professur vid GU.
Men när Mille Millnert, Pär Omlings efterträdare, beslutade att riva upp expertgruppens bedömning innebar det att forskaren återfick sina anslag från VR och att ärendet vid GU drogs tillbaka.


Kategorier: Arkiv