Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Två alternativ aktuella för Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland har två alternativ för att överleva: antingen gå samman med Uppsala universitet eller att utveckla verksamheten och förbli ett självständigt lärosäte. Det konstateras i en ny utredning.

17 december, 2011
Universitetsläraren

OLLE JANSSON, före detta rektor vid Teaterhögskolan, har haft i uppdrag att beskriva för- och nackdelar med de två alternativen: att gå samman med annat lärosäte eller förbli självständigt. Om det skulle bli ett samgående framhåller Olle Jansson att det enda realistiska alternativet är Uppsala universitet, eftersom de två lärosätena redan har ett samarbete.
Däremot håller han öppet vilket alternativ som är mest lämpligt, samgående eller självständighet. Rektor Jörgen Tholin fick på högskolans styrelsemöte 5–6 oktober i uppdrag att leda en utredning som ska undersöka vilket av de två alternativen man ska gå vidare med. Utredningen kommer att genomföras av en beredningsgrupp som rapporterar till en styrgrupp som består av högskolans ledningsgrupp och fackliga företrädare. Ambitionen är att högskolans styrelse på nästa möte 1 december ska kunna besluta vilken väg man ska gå vidare på.
Men därefter krävs ett fördjupat utredningsarbete, vilket av alternativen styrelsen nu väljer.
– Om exempelvis beslutet skulle bli att vi ska fortsätta som självständigt lärosäte ska den utredningen ta reda på om vi klarar av det. Högskolans styrelse är mycket medveten om att vi är i en pressad situation och att även om högskolan väljer att förbli självständig krävs stora det förändringar, säger Jörgen Tholin.
Han är återhållen i sina kommentarer till Olle Janssons utredning.
– Jag vill betona att det är en intervjuundersökning. Vissa saker i den känner jag bättre igen än andra, säger han.
Saco-S tar inte ställning till frågan om självständighet eller samgående.
– På ett fackmöte 30 september bestämde vi oss för att det inte är en facklig fråga, utan en fråga för högskolans styrelse att besluta om. Men konsekvenserna
av det beslutet är i högsta grad en facklig fråga och där kommer vi att vara mycket aktiva, säger Bengt Jönsson, ordförande i Saco-S-föreningen vid Högskolan på Gotland.
Åke Hultsten, företrädare för Saco-S i högskolans styrelse, säger att facket anser det vara bra att styrelsen håller två spår öppna och har en öppen process så att man i slutänden kan hävda att man tar rätt beslut.
– Från fackligt håll känner vi igen oss i slutsatserna i rapporten och att det
stora flertalet av medarbetarna verkar instämma i det som står där, säger Åke Hultsten.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023