Socialdemokraterna vill ha mer samspel akademi/industri

– Näringslivet känner sig med rätta åsidosatt av regeringens forskningspolitik. Det säger Mikael Damberg, socialdemokratisk riksdagsledamot och partiets talesperson för högre utbildning och forskning. Han talar om en modernisering och uppgradering av det egna partiets politik för dessa områden och om att vilja verka för mindre av ”beröringsskräck” mellan akademi och näringsliv.

– DET KAN HANDLA om sådant som bättre samspel med den forskning och de forskare som finns i industrin.
Han är också ordförande i riksdagens utbildningsutskott som under hösten hållit en så kallad öppen hearing om forsknings- och innovationsfrågor, där nämnda relationer mellan akademi och näringsliv, liksom ”nyttoaspekter” på forskning var givna ämnen.
Ledamöterna i utskottet hade bjudit in företrädare för myndigheter och organisationer att tala om sin verksamhet, bland andra generaldirektörerna för Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.
Utskottsledamöterna fick möjlighet att ställa frågor också till förre ministern Tobias Krantz, numera ansvarig för forskning och innovation inom SvensktmNäringsliv, förra generaldirektören vid EU:s ministerråd Kerstin Nibleus och Olof Sandberg, chefsstrateg vid Research Institutes of Sweden.
– Utskottshearingen är ett av flera exempel på aktiviteter som vill påminna om att riksdagen är en viktig aktör i diskussionen inför den kommande forskningspropositionen, säger Mikael Damberg.
Socialdemokraterna arbetar redan med en egen ”skuggproposition” som ska läggas fram under 2012, när Jan Björklund presenterar regeringens forskningspolitiska proposition.


Kategorier: Arkiv