Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regelbundna seminarier kan ersätta individuell handledning

Bengt Linnér och Katarina Lundin vid Malmö högskola har prövat ett nytt sätt att handleda lärarstudenters examensarbeten. Hela studentgruppen har en gemensam skrivprocess och den individuella handledningen ersätts av regelbundna seminarier som ger kontinuitet åt hela arbetsprocessen. Arbetssättet ska ge mindre belastning på handledarna, mer självständigt tänkande studenter och bättre texter.

17 december, 2011
Universitetsläraren

HÖSTEN 2010 GENOMFÖRDE Bengt Linnér och Katarina Lundin ett projekt där en grupp studenter som utbildade sig till lärare i förskola och/eller grundskolans tidigare år fick möjlighet att prova ett annorlunda sätt att skriva examensarbete.
Projektet är redovisat i boken Examensarbetet på lärarutbildningen. En kollektiv process (Studentlitteratur 2011).
Katarina Lundin är docent i nordiska språk och lektor i svenska och Bengt Linnér är professor emeritus i svenska med litteraturdidaktisk inriktning. De arbetar tillsammans och är också privat ett par.
En bakgrund till projektet är den kritik som Högskoleverket riktat mot den låga kvaliteten på examensarbetet inom bland annat lärarutbildningen.
Kritiken gäller studenternas sätt att tillämpa teori men också de formella bristerna, att studenterna inte korrekt kan använda referenser och att de inte heller når särskilt långt när det gäller att få fram nya rön.
Också ur de undervisande lärarnas perspektiv finns det brister med de traditionella examensarbetena.
– Det är framförallt den oerhört knappa resursen för handledning av studenterna. Man har vanligen runt 15 arbetstimmar för handledning. Resursen är otillräcklig, och det går ut över kvaliteten i handledararbetet, säger Bengt Linnér.
Och studenterna har stora problem med de traditionella examensarbetena, de är oroliga och osäkra inför uppgiften.
– På lärarutbildningarna tycker studenterna många gånger att de får en övermäktig uppgift när de ska skriva examensarbetet. De ska träffa en handledare några få gånger och så ska de arbeta ensamma eller i par med någon annan. De ingår inte i en arbetande gemenskap utan kastas in i en annorlunda uppgift som de inte är vana vid sedan tidigare. Dessutom är det en uppgift som lyfts fram som väldigt viktig för deras examen, säger Katarina Lundin.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023