Skyddsombud i akademisk miljö lika viktiga som på andra arbetsplatser

Skyddsombud är lika nödvändiga i akademisk miljö som på andra arbetsplatser. Och på många lärosäten spelar skyddsombuden stor roll för att få en bra arbetsmiljö. För att stödja det arbetet har Saco nyligen lanserat broschyren Vara skyddsombud.

BROSCHYREN GER EN övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter. Skriften är tänkt att vara stöd och vägledning i det lokala arbetsmiljöarbetet.


Kategorier: Arkiv