Krönika: För högskolan i tiden?

MAN KAN UNDRA vilka valspråk en rektor har idag. Som generalsekreterare i SUHF har jag träffat alla rektorer under de senaste nio åren. Nio år är en kort tid för både en högskola och en rektor. Det är ett par doktorandgenerationer, en rektorsgeneration osv. Frågan är om det är en hel högskolereformsgeneration. Över hela Europa har autonomifrågor varit i fokus. Bolognaprocessen har påverkat allas utbildningssystem. Mycket har också hänt med rektorsrollen i Sverige. Under denna tid har det också blivit mycket vanligare att en rektor kan fortsätta som rektor på ett nytt lärosäte. Då var det få kvinnliga rektorer, nu är det många. Rektorsjobbet är inte längre slutpunkten på en karriär – möjligen höjdpunkten. Det finns exempel på att rektorer kommer från andra organisationer än högskolan själv.


Kategorier: Arkiv