Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SUHF:s kostnadsmodell har genomförts i viss omfattning

SUHF-modellen har fått begränsad framgång bland forskningsfinansiärerna. Bara de som är direkt tvingade till det, de statliga myndigheterna, har infört proportionell finansiering enligt SUHF-modellen. men många finansiärer har påbörjat, eller kommer att påbörja, en utveckling av nya principer för finansieringen.

14 december, 2011
Universitetsläraren

DET PÅGÅR EN dragkamp om hur mycket av forskningsprojektens indirekta kostnader – andel av lärosätenas administration och infrastruktur – som de externa forskningsfinansiärerna ska bidra till.
Länge dominerade en överenskommelse där finansiärerna betalade ett schablonpåslag på vanligen 35 procent.
För att få en mer rättvisande bild av storleken på de indirekta kostnaderna har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tagit fram den så kallade SUHF-modellen (se fotnot).
Alla lärosäten har nu infört SUHF-modellen och 1 januari 2010 sade man upp avtalen om schablonpåslag mellan lärosätena och ett stort antal viktiga forskningsfinansiärer.
Nu, ett och ett halvt år senare, kartläggs läget i SUHF-rapporten ”Full kostnadstäckning i verkligheten”. Författare är Ann-Kristin Mattsson, före detta ekonomichef vid Lunds universitet som på uppdrag av SUHF följer upp modellen. SUHF-modellen innebär bland annat att finansiären av ett forskningsprojekt ska betala en lika stor andel av projektets indirekta kostnader som av de direkta kostnaderna, så kallad proportionell finansiering.
I forskningspropositionen 2008 deklarerade regeringen att de statliga forskningsfinansiärerna ska bidra med sin andel av lärosätenas indirekta kostnader – proportionell finansiering. Detta skrevs också in i de statliga forskningsfinansiärernas regleringsbrev inför år 2010.
Det visar sig i rapporten att de statliga myndigheterna bidrar med proportionell finansiering vid forskningsprojekt. Det gäller Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Vinnova, Energimyndigheten, Sida och Naturvårdsverket.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023