Strategi behövs för att sprida nya metoder i undervisningen

Införande av IT-stödd undervisning går långsamt vid lärarutbildningen vid Umeå universitet. Orsaken är bland annat att det strider mot traditionella föreställningar om undervisning och att det saknas strategi för att sprida nya pedagogiska metoder. Det visar Carina Granberg i sin doktorsavhandling.

CARINA GRANBERG är utbildad lärare i matematik och fysik och arbetade under 1990-talet i grundskolan och gymnasiet. Hon jobbade då mycket med IT i undervisningen. Hennes elever gjorde webbsidor, arbetade med multimedia, använde databaser, sökte på nätet och bildade nätverk online.
– När jag kom hit till lärarutbildningen i Umeå 2002 ville jag ta med det arbetssättet. Men det var mycket svårare här trots att utrustningen var så mycket bättre. Jag blev nyfiken på varför, säger hon som förklaring till hur hon valde ämne för avhandlingen.
Det finns flera studier som visar att det går långsamt för lärarutbildningar att ta till sig IT-stödda arbetsformer, inte bara i Sverige utan även internationellt.
– Det är möjligt att svårigheten att använda IT för lärande gäller universitet och högskolor generellt, men för lärarutbildningarna är det särskilt viktigt att hänga med i IT-utvecklingen. När vårt sätt att söka information och kunskaper och att kommunicera förändras utanför universiteten så måste också uppfattningar om lärande och undervisning förändras inom lärarutbildningen, säger hon.
Det är ofta de unga som snabbt tar till sig nya digitala verktyg och vid lärarutbildningen utbildar man de framtida lärare som ska jobba med barn och ungdomar.


Kategorier: Arkiv