Ny rapport från Riksrevisionen: Verksamheter ska hållas isär

Riksrevisionen vill att lärosätena blir bättre på att i sin ekonomiska redovisning hålla isär utbildning och forskning.

MEN EFTERSOM DET, enligt SULF:s chefsutredare Ann Fritzell varken är möjligt eller ens önskvärt att skilja forskning från utbildning skulle inte en mer förfinad ekonomisk redovisning ge någon relevant bild av vad universitet och högskolor åstadkommer. – Utbildning och forskning låter sig inte särskiljas på ett objektivt sätt, då det inte går att bokföra kreativa tankar. – Men Riksrevisionen framställer det som ett problem att det inte är ”vattentäta skott” mellan verksamheterna och deras finansiering.


Kategorier: Arkiv