Bygg med riktiga tjänster

Gästkrönika

OM KUNSKAP ÄR den viktigaste drivkraften för ett rikt och gott samhälle, är då inte den som skapar och förmedlar kunskap samhällets drottning? Nej, inte i Sverige. Universitetslärare här i landet har, i bästa fall, anställningar men i praktiken sällan några riktiga tjänster. Vad som ligger i en anställning kan ju, som bekant, variera. I vissa fall erbjuds anställningar som helt bygger på extern finansiering. I andra fall har anställningarna ett givet innehåll, men i praktiken enbart undervisning. Här skiljer sig Sverige från världen i övrigt, som håller sig med riktiga tjänster med garanterat utrymme för utbildning och för forskning, oberoende av ledningsstrategier och finansieringsutfall. Det finns förvisso en viss säregen charm med ett helt flytande anställningssystem i svensk tappning – det öppnar för alla slags arbetsförhållanden beroende på den enskildes fingerfärdighet och förhandlingsförmåga. Friheten ökar, men det är den klavbundnes frihet. Utfallet hos forskningsfinansiärer och studierektorer styr och formar tillvaron i svenska universitet – inte det akademiska mandatet.


Kategorier: Arkiv