Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bygg med riktiga tjänster

Gästkrönika

14 december, 2011
Universitetsläraren

OM KUNSKAP ÄR den viktigaste drivkraften för ett rikt och gott samhälle, är då inte den som skapar och förmedlar kunskap samhällets drottning? Nej, inte i Sverige. Universitetslärare här i landet har, i bästa fall, anställningar men i praktiken sällan några riktiga tjänster. Vad som ligger i en anställning kan ju, som bekant, variera. I vissa fall erbjuds anställningar som helt bygger på extern finansiering. I andra fall har anställningarna ett givet innehåll, men i praktiken enbart undervisning. Här skiljer sig Sverige från världen i övrigt, som håller sig med riktiga tjänster med garanterat utrymme för utbildning och för forskning, oberoende av ledningsstrategier och finansieringsutfall. Det finns förvisso en viss säregen charm med ett helt flytande anställningssystem i svensk tappning – det öppnar för alla slags arbetsförhållanden beroende på den enskildes fingerfärdighet och förhandlingsförmåga. Friheten ökar, men det är den klavbundnes frihet. Utfallet hos forskningsfinansiärer och studierektorer styr och formar tillvaron i svenska universitet – inte det akademiska mandatet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023