Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bra universitetslärare i Sverige en förutsättning för konkurrenskraft

Chefer som vågar använda lönen som styrmedel, en mindre infekterad lasdiskussion samt hög kvalitet i all utbildning, från skola till universitet. Det är några av de förhoppningar och ambitioner som saco:s nye ordförande göran arrius har, på sikt och för de kommande två åren, då han ska leda akademikernas centralorganisation

14 december, 2011
Universitetsläraren

SVERIGE ÄR ETT kunskapssamhälle, det är vår största konkurrensfördel. Men för att upprätthålla det behövs hög kvalitet i utbildningen och än mer långsiktig forskningspolitik än den vi har nu.
Han framhåller ”bra universitetslärare” som förutsättning för konkurrenskraften och ser det därför som viktigt att göra det mer attraktivt att vara universitetslärare samt att studenterna får mer lärarledd undervisning.
– Hög kvalitet måste gälla från det att man börjar skolan. Idag har vi en grundskola som inte har givit eleverna tillräckligt med råg i ryggen för att söka utbildningar som till exempel omfattar matematik.
– Istället för uppmuntran har eleverna fått uppfattningen att matematik är ”för svårt” och det har skapat det problematiska underskottet av civilingenjörer.
Nu menar Göran Arrius dock inte att utbildning är något som enbart ska svara mot industrins efterfrågan på civilingenjörer. I somras tillhörde han dem som hade skarpa invändningar mot Svenskt Näringslivs kritik av vissa humaniorautbildningar.
– Det är viktigt att man håller på med det man tycker är kul, det är meningslöst att tvinga unga människor att göra vissa val.
Han vill inte heller fastna i den gamla diskussionen för eller mot 50-procentmålet, det vill säga hur stor andel gymnasieelever som ska gå vidare till högre utbildning.
– Den som vill gå högre utbildning ska kunna göra det, men det får inte innebära att kvalitet får stå tillbaka för kvantitet.
Han har själv sjöofficersexamen, det vill säga ingen traditionell högskoleexamen, även om officer av historisk hävd räknas som akademikeryrke och Officersförbundet (tidigare SOF) sedan länge ingår i Saco. Och den som vill ha ett ännu längre historiskt perspektiv kan notera att ”civilingenjör” (som nu utgör Saco:s största medlemsförbund) är ett yrke och begrepp som uppstod ur den militära sfärens artilleri och mariningenjörer.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023