Lärare uppmärksammas ofta med sällan på högskolenivå

”Lärare” kan sägas vara ett av tradition mycket uppmärksammat yrke, ständigt föremål för politikers åtgärder och allmän debatt. Samtidigt gäller diskussionen och åtgärderna sällan högskolenivån.

I UTBILDNINGSMINISTER Jan Björklunds sommartal i Marstrand fanns lärarnas löner och villkor med som den viktigaste frågan, med fokus på skola och krav på kommunerna. Men inget sades om universitetslärarna, trots att de är statligt anställda och därmed ingår i rikspolitikens och regeringens ansvarsområde.


Kategorier: Arkiv