Konsekvensen av studieavgifter – färre studenter väljer Sverige

Införandet av studieavgifter ledde till en mycket kraftig minskning av antalet utomeuropeiska studenter som väljer att studera i Sverige. – Tappet är bekymmersamt, men det var förväntat, säger SULF:s ordförande Anna Götlind.

NÄR BETALNINGSFRISTEN gick ut 15 juni hade enligt en statistisk analys från Högskoleverket 1 280 studenter från så kallat tredje land utanför EES och Schweiz, betalat studieavgifter. Av sammanställningen framgår inte hur många som själva betalat och hur många som fått stipendier.


Kategorier: Arkiv