Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Innovationspolitik

Under årets Almedalsvecka var seminarierna om innovation många

1 december, 2011
Universitetsläraren

Under årets Almedalsvecka var seminarierna om innovation många. Flera seminarier följde samma mall. Först presenterades ett exempel på framgångsrikt samarbete mellan akademi och näringsliv från företag i tillverknings eller råvaruindustrin, ofta intressant och tankeväckande. Därefter påpekade någon debattdeltagare att innovationsbegreppet måste breddas, att det måste täcka mer än nya produkter för den klassiska industrin. När det väl var sagt fanns inget att tillägga om breddningen, inte ens av de lärosätesrektorer som ofta ingick i panelen. Resten av tiden ägnades åt att företrädare för traditionella tillverknings eller råvaruutvinnande företag fick hävda behovet av närmare samarbete mellan akademi och näringsliv, vilket rektorerna hävdade att de var bra på, och de enades om behovet av att studenterna lämnar lärosätena med färska vetenskapliga kunskaper.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023