Autonomireformen och nytt HSV leder till ökad frihet och kontroll

Ökad frihet för lärosätena innebär mer statlig kontroll. det kan framstå som paradoxalt, men ett av regeringens skäl för att omorganisera Högskoleverket är att autonomireformen har ökat ”statens behov av uppföljning och utvärdering”.

UNIVERSITETSKANSLER Lars Haikola ser risker i att betoning på kontroll kan påverka myndighetens legitimitet. Han varnar också för att uppdelningen i två myndigheter kan orsaka gränsdragningsproblem och dubbelarbete kring information till studenterna. Också SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, befarar problem med information, som vilken av de nya myndigheterna som ska tillhandahålla exempelvis tidigare utvärderingar och analyser. Det var i juni som regeringen meddelade att man vill ”renodla Högskoleverkets uppdrag så att det enbart omfattar den granskande verksamheten – kvalitetsutvärderingar, prövningar av examenstillstånd och tillsyn.”


Kategorier: Arkiv