Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Autonomireformen och nytt HSV leder till ökad frihet och kontroll

Ökad frihet för lärosätena innebär mer statlig kontroll. det kan framstå som paradoxalt, men ett av regeringens skäl för att omorganisera Högskoleverket är att autonomireformen har ökat ”statens behov av uppföljning och utvärdering”.

1 december, 2011
Universitetsläraren

UNIVERSITETSKANSLER Lars Haikola ser risker i att betoning på kontroll kan påverka myndighetens legitimitet. Han varnar också för att uppdelningen i två myndigheter kan orsaka gränsdragningsproblem och dubbelarbete kring information till studenterna. Också SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, befarar problem med information, som vilken av de nya myndigheterna som ska tillhandahålla exempelvis tidigare utvärderingar och analyser. Det var i juni som regeringen meddelade att man vill ”renodla Högskoleverkets uppdrag så att det enbart omfattar den granskande verksamheten – kvalitetsutvärderingar, prövningar av examenstillstånd och tillsyn.”

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023