Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF på plats i Almedalen med seminarium och ny rapport

Med en ny jämställdhetsrapport och ett panelsamtal om forskningspolitik kommer SULF att delta i Almedalen i början av juli. Den traditionsenliga veckan i Visby har utvecklats till Sveriges största mötesplats för politiker och andra som vill debattera aktuella samhällsfrågor.

30 november, 2011
Universitetsläraren

ANTALET EVENEMANG HAR vuxit dramatiskt under de dryga fyrtio år som gått sedan sommargotlänningen Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. Alla partiledare finns numera på plats liksom flera hundra andra arrangörer. För tio år sedan stod 50 olika programpunkter på agendan, förra året fanns nära 1400 frukostmöten, seminarier, debatter, hearings, tal, konferenser, kortprogram, debattstunder, med mera. Allt är gratis och öppet för alla. Tyngdpunkten brukar ligga under första halvan av veckan med cirka 300 arrangemang om dagen och där återfinns även SULF:s program. På tisdagen den 5 juli kommer det att handla om nästa års forskningspolitiska proposition och vad representanter för universitet, lärare och studenter anser att det bör stå i den.

UNDER RUBRIKEN ”27 bokstäver för kvalitet i högre utbildning: forskningsanknytningsresurs”, leder SULF:s chefsutredare Ann Fritzell samtalet. Från Utbildningsdepartementet deltar Peter Honeth, statssekreterare med högre utbildning och forskning som ansvarsområde. I samma panel sitter tre ordförande: Anna Götlind för SULF, Göteborgsrektorn Pam Fredman för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, samt Camilla Georgsson för SFS, Sveriges förenade studentkårer.
– I SULF:s forskningspolitiska program ”Forskningens villkor”, som vi nyligen presenterat, betonar vi också vikten av att all akademisk utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Med en forskningsanknytningsresurs säkras att alla universitetslärare kan vara vetenskapligt aktiva, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör.
Dagen efter, onsdagen den 6 juli, presenteras en helt ny rapport, ett led i SULF:s jämställdhetsprojekt som syftar till att göra högskolan till en attraktiv arbetsplats för både män och kvinnor. Den heter ”Kokbok för en jämställd akademi” och innehåller recept för jämställdhetsarbetet inom akademin.
– Vi har inte gjort en egen undersökning utan ställt samman det vi tycker är viktigt att arbeta med, förklarar projektledare Anna Gatti.
– Vad säger forskningen, vad gäller enligt lagen, vilka härskartekniker finns, hur upptäcker man dold könsdiskriminering? Vår receptsamling kan användas i lärosätenas jämställdhetsarbete och underlätta för fackliga förtroendevalda att hjälpa medlemmarna.
Rapporten har tagits fram med bidrag från Delegation för jämställdhet i högskolan (DJ) som förra året anslog 325 000 kronor till projektet. Med resultaten som grund samtalar sedan bland andra mansforskaren, professor emeritus Lars Jalmert och Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm om hur den svenska högskolan kan bli en mer jämställd arbetsplats. Samtalet leds av genusvetarenVanja Hermele.

DE TRE SULF-DAGARNA i Almedalen rymmer också ett par akademiska kvartar.
Under den första kräver sektionen SDF, Sveriges doktorandförening inom SULF, att utbildningsbidragen ska avskaffas och att doktorander istället ska anställas. Otrygga villkor och ojämlikheter mellan doktorander försämrar forskningens kvalitet, menar ordförande Joakim Kalantari och vice ordförande Laura Enflo.

UNDER DEN ANDRA kvarten medverkar SULF:s chefsutredare Ann Fritzell när fördelningen av resurserna till den svenska högre utbildningen diskuteras: ”Är verkligen 6 timmars undervisning i veckan tillräckligt?”
SULF är ett av tolv Saco-förbund som deltar i Visby. Saco:s egna arrangemang handlar om lön, utbildning och fackens framtid.
I en ny rapport, ”Lönar sig högre utbildning?”, granskas hur akademikernas lön över hela arbetslivet utvecklats. En annan studie visar om det betyder något på arbetsmarknaden att ha skaffat sig dubbla examina.
Saco-S-ordförande Edel Karlsson Håål debatterar ”Fackets framtid och roll i lönebildningen” och två Saco-ekonomer har undersökt familjebildningens konsekvenser för löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Riksdagspartierna har som tidigare var sin dag i veckan enligt ett rullande schema.
I år är det Miljöpartiet som inleder och Sverigedemokraterna som avslutar. Alla partiledare och nya språkrör har meddelat att de kommer till Almedalsveckan som förra året lockade cirka 900 ackrediterade journalister och uppskattningsvis 11 000 deltagare. Och då är inte alla åhörare som brukar lyssna på kvällarnas partiledartal inräknade.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023