Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 juli, 2009
Universitetsläraren

Jag har under mina snart två decennier i högskoleutbildningsbranschen sett många skräckexempel på kursutvärderingsblanketter.
Tanken är att kursernas kvalitet ska mätas genom att studenterna fyller i en blankett. Det frågas bland annat om kraven har varit för höga och om vad studenterna tycker om lärarna. Denna typ av frågor sägs mäta, bredvid kvaliteten på utbildningen, hur bra läraren är. Det torde dessvärre inte vara helt ovanligt att resultatet av denna typ av kursutvärderingar påverkar lärares löner.
VISST FINNS DET mindre dåliga – eller till och med bra – kursutvärderingsinstrument.
De är, dessvärre, antagligen ganska få. Detta är märkligt med tanke på att det är akademiker, i många fall forskare, som utformar mätinstrumenten. De borde ju kunna operationalisera de begrepp som styr den högre utbildningen och som finns uttryckta i högskolelagen.
De borde kunna se till att kursutvärderingar verkligen mäter det de är till för att mäta – utbildningskvalitet baserat på högskolelagens formuleringar.
EFTERSOM DETTA SÅ påfallande sällan är fallet borde HSV satsa på att utforma en kursutvärderingsblankett som inte bara kunde utan också måste användas av alla lärosäten. Inte i första hand för att kunna göra jämförelser, utan för att universitet och högskolor inte själva tycks kunna hantera denna uppgift. En del av blanketten kunde vara obligatorisk, en del kunde innehålla förslag på frågor för olika ämnen och olika typer av kurser. På så sätt skulle kursutvärderingsinstrumentet både vara generellt och ta hänsyn till lokala olikheter.
Det är knappast någon lätt uppgift att utforma ett generellt kursutvärderingsinstrument.Exempelvis vore den uppgiften undertecknad övermäktig. En enkät vore kanske inte det bästa. Dessutom finns, givetvis, andra sätt att utvärdera utbildning än genom att fråga studenterna. Men så länge deras ord ges den stora betydelse som idag är fallet, bör en kursutvärderingsblankett utformad av akademisk expertis finnas tillgänglig. Vem är lämpligare än någon på HSV att utforma en sådan?
ANDERS ÖRTENBLAD
Arbetssökande lärare och forskare i Halmstad

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023