Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 juni, 2009
Universitetsläraren

SULF PROTESTERAR MOT AVSNITT I FORDONSAVTALET

EN DEL AVSNITT i statens avtal om forskningssamarbete med fordonsindustrin från i höst strider mot lagen.
Det skriver SULF i ett brev till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet i början av mars.
Förbundet ställer sig helt och hållet bakom behovet av samverkan kring fordonsstrategisk forskning, men i det avtal som slutits finns delar som kan strida mot svensk lag.
Enligt högskolelagen har forskare rätt att fritt välja problem och metoder. Forskare och lärare ska sedan fritt få publicera resultaten.
Men i avtalet finns formuleringar som SULF protesterar mot: ”En sekretessbestämmelse av den lydelse som finns i samverkansavtalet liksom begränsningar av möjligheten till publicering är således inte i överensstämmelse med gällande lag”.
Brevet har även sänts till Statens Energimyndighet, verket för Innovationssystem, Vinnova och Vägverket. (se också Universitetsläraren nr 3/2009).
SULF är kritiskt även på andra punkter i avtalet och understryker bland annat att lärarundantaget självklart ska gälla. Enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar har arbetsgivaren rätt till dem under vissa förutsättningar. Men för lärare vid lärosäten gäller lärarundantaget och det innebär att lärare vid lärosäten har en självständig rätt till sina uppfinningar.

INGA OEGENTLIGHETER

Rekryteringen av rektor till Operahögskolan har genomförts på ett sådant sätt att det inte finns någon anledning att vidta åtgärder. Det anser Högskoleverket i ett beslut från slutet av februari. Detta mot bakgrund av anmälningar om jäv och oegentligheter i samband med rekryteringen.

20 MILJONER TILL LÄRARUTBYTE

REGERINGEN SATSAR 20 miljoner på lärarutbyte. Satsningen ska inspirera studenter att studera utomlands, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.
– De senaste fem åren är det faktiskt ett sjunkande antal svenska studenter som läser en termin eller ett läsår utomlands. I globaliseringens tid är det naturligtvis ingen bra trend, säger högskoleminister Lars Leijonborg.
I början av april kommer propositionen om ökad internationalisering av högskolan. Där avsätts resurser för att lärarna ska kunna vistas utomlands under en kortare tid. Detta för att studier visar att lärare som varit på ett utbyte inspirerar sina studenter att studera utomlands. Lars Leijonborg kommenterar:
– Lärarna är nyckelpersoner. De gör ofta ganska korta utbyten, men knyter viktiga kontakter. Det kan både handla om att de blir förebilder för sina studenter, men också att de genom att de känner till andra länders miljöer får lättare att hjälpa studenter som vill kunna tillgodoräkna sig utlandsstudierna.
Brist på pengar är den främsta orsaken till att inte fler lärare reser utomlands, enligt en rapport från Högskoleverket, noterar departementet. Därför vill regeringen satsa 20 miljoner under 2010 och 2011 för att kompensera kostnaderna för den lärare som reser, men resurserna kan även användas för lönekostnader för den utresande lärarens vikarie.
Miljonerna beräknas räcka till ungefär 500 lärare, vilket innebär att antalet utresande lärare nästan fördubblas.

UNIVERSITET INLEDER NYTT SAMARBETE

UNIVERSITETEN I UMEÅ och Linköping inleder ett samarbete för att utveckla verksamheten vid respektive universitet och för att förstärka universitetens positioner på den nationella och internationella arenan, enligt ett pressmeddelande.
Det kommande samarbetet handlar om bedömning av examensarbeten och kvalitetssäkring av examination, utveckling av masterprogram, granskning av forskningsansökningar, stöd vid utredningar om misstänkt forskningsfusk, lärarutbyte, ledningsutveckling och kommersialisering.
En styrgrupp ska svara för samordningen av det gemensamma arbetet.

SULF MÖTER NYA MEDLEMMAR

FÖR FÖRSTA GÅNGEN i förbundets historia gjorde SULF en handfast rekryteringsdrive i Stockholms t-bana, station Universitetet. Det skedde morgonen den 12 mars och på plats var Eva Jacobsson, lokal SULF-ombudsman vid Stockholms universitet, tillsammans med Krister Fält och Niklas Österman från förbundets centrala kansli i Gamla stan.
Universitetsläraren och förbundspennor gick åt som smör i sol, enligt de utsända, som också bjöd på karameller till både nuvarande och blivande medlemmar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023