Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Konstfack får nya riktlinjer

1 maj, 2009
Universitetsläraren

– Utredningen visar att det fel som vi begått består i att vi inte utarbetat
tillräckligt tydliga riktlinjer för hur vi hanterar denna typ av projekt.
Så kommenterar Ivar Björkman,rektor för Konstfack den interna utredning som tagits fram mot bakgrund av studenten som simulerade en psykos och blev akut omhändertagen av polis samt personal på S:t Görans sjukhus i Stockholm i slutet av januari.
Juristen Anders Stening har varit utredningsledare. Han drar bland annat slutsatsen att samhällets resurser har utnyttjats på bekostnad av akuta och verkliga behov. Konstfack har därför bett honom inleda förhandlingar med Stockholms läns landsting, enligt ett pressmeddelande från lärosätet.
Landstinget har begärt 10 000 kronor i ersättning.
När det gäller framtiden förklarar Ivar Björkman:
– Jag har beslutat att vi ska vidta följande åtgärder: för det första ska vi ta fram tydliga etiska riktlinjer som gäller för samtliga institutioner och högskolan som helhet. För det andra ska vi etablera ett etiskt råd för hela skolan med professorer, lärare, studenter och externa experter som också ska ta fram de nya etiska riktlinjerna. Som ett tredje steg ska vi vidareutbilda våra lärare i hur man hanterar studentprojekt som är etiskt och juridiskt komplicerade.
Enligt utredningen har riktlinjerna varit för otydliga när det gäller handledarens ansvar att aktivt avstyra etiskt oacceptabla handlingar eller juridiskt svårbedömda projekt. Men om det begåtts ett lagbrott får andra utreda, framhåller Ivar Björkman.Händelsen är både polisanmäld och JO-anmäld.
Efter att den interna utredningen hade tillsatts var det dags för nästa uppmärksammade projekt från Konstfack, nämligen examensarbetet ”Territorial Pissing”, en film där en svartklädd graffitikonstnär bland annat klottrar ner en tunnelbanevagn med passagerare och krossar ett fönster.
Examensarbetet visades på Konstfacks vårutställning 2008, men uppmärksammades inte av massmedia förrän nästan ett år senare, i februari i år, då kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth såg det på konstmässan Market i Stockholm och uttryckte sin bestörtning över det.
Ivar Björkman sammanfattar:
– Studenten handlade på eget bevåg utan att ha stämt av med eller underrättat handledaren. Konstfack har alltså inte begått vare sig etiskt eller juridiskt fel i detta fall.
Sedan ”Territorial Pissing” blivit uppmärksammat begärde alliansens ledamöter i Riksdagens utbildningsutskott ett möte med Konstfacks ledning om bland annat examensrutiner.
Enligt dagens planer kommer Ivar Björkman att träffa ledamöterna onsdag 25 mars.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023