Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetstid och ledarskap

Anneli Carlsson, 1:e vice ordförande i SULF skriver om Arbetstid och ledarskap i förbundstidningens ledare nr 5/09. -Det centrala måste vara att ha regler som främjar verksamhetens bedrivande; för att kunna erbjuda så god undervisning som möjligt, för att kunna bedriva så kvalitativ forskning som möjligt.

1 maj, 2009
Universitetsläraren

SUHF:s förbundsförsamling antog i mitten på november 2008 ”Lokala arbetstidsavtal för lärare – råd och rekommendationer”.
Mycket av det som står i skriften är rimligt, vissa saker är alldeles utmärkta. Men andra delar återigen ger ett väldigt tydligt uttryck för behov hos arbetsgivaren att ensidigt bestämma över arbetstiden och kontrollera densamma, en syn som är både otidsenlig och dysfunktionell.
Jag kan faktiskt inte låta bli att tänka på filmen Tuppen, som utspelar sig på 1940-talet med Magnus Härenstam som tidsstudieman i vit rock på textilfabriken.
Men min arbetsplats befinner sig långt från fabriksmiljön och mina chefer är inte tidsstudiemän. Jag tror inte heller att de har som ambition att bli det. Hos oss handlar det om människor, miljöer och kreativitet. Det centrala måste vara att ha regler som främjar verksamhetens bedrivande; för att kunna erbjuda så god undervisning som möjligt, för att kunna bedriva så kvalitativ forskning som möjligt.
Ledarskap innebär ansvar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska arbeta effektivt, motiveras och utvecklas i sina arbetsuppgifter. En kreativ arbetsplats utmärks av respekt, arbetsglädje och stort utrymme för nytänkande och idéer. En modern ledning delegerar ansvar och befogenheter och ger möjlighet för den enskilde medarbetaren att till stor del själv planera sin arbetstid. Den flexibilitet som idag finns inbyggd, med frihet under ansvar, är helt enkelt bra för både produktivitet och arbetsmiljö.
En god arbetsmiljö är också en nödvändig förutsättning för rekrytering. I den arbetskraftsbrist som uppkommer när 40-talisterna börjar gå i pension kommer de organisationer som har en god arbetsmiljö att ha en självklar konkurrensfördel.
Inom offentlig sektor brukar vi snegla på näringslivet – hur hanteras den aktuella frågan där? Vad gäller arbetstidsreglering är det snarast näringslivet som sneglat lite avundsjukt på oss. Det viktiga är att en arbetsuppgift blir utförd med ett så gott resultat som möjligt, inte att det sker klockan 8.00–17.00 på arbetsplatsen. På de flesta större arbetsplatser idag finns det därför stora möjligheter att arbeta på udda tider, hemifrån eller var man nu befinner sig. Det här underlättar också för den anställde att kunna kombinera arbetsliv med föräldraskap vilket är en viktig jämställdhetsfråga.
Fortsätter jag att snegla kan vi också kasta en blick på ungdomsskolan. Jag tror att de allra flesta är helt överens om att den reglering av lärarnas arbetstid som skett där knappast har inneburit någon kvalitetshöjning för verksamheten.
Det måste finnas en lämplig balans mellan frihet och kontroll. Ett ledarskap får inte bli byråkratiskt och styrande för då begränsas kreativiteten. Våra ledares uppgift är att stimulera och underlätta arbetet.

ANNELI CARLSSON
1:e vice ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023