Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 april, 2009
Universitetsläraren

44 KVINNOR KRÄVER SLU PÅ 4,4 MILJ I SKADESTÅND

SVERIGES FÖRSTA STORA grupptalan om diskriminering hölls 16 februari i Uppsala tingsrätt. Totalt 44 kvinnor begär skadestånd på vardera 100 000 kronor, det vill säga 4,4 miljoner kronor av SLU.
Bakgrunden är att kvinnorna vid antagningen 2006 och 2007 nekats plats på veterinärprogrammet sedan män fått förtur (läs Universitetsläraren nr 13/2008). Enligt Jämo (nu DO) handlar det om olaglig könsdiskriminering. SLU/staten företräddes av Justitiekanslern och kvinnorna av Centrum för rättvisa. Organisationen menar att antagningen strider mot förbudet mot diskriminering i lagen om likabehandling av studenter i högskolan och i EG-rätten, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
Dom meddelas 30 mars 2009.

GIH FÅR NY REKTOR

KARIN HENRIKSSON-LARSÉN, professor, föreslås bli ny rektor vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, från och med i sommar.
Det beslöt GIH:s styrelse i februari och har nu överlämnat förslaget till regeringen, som väntas fatta beslut kring månadsskiftet mars/april, enligt ett pressmeddelande från högskolan.
Karin Henriksson-Larsén blev gymnastikdirektör 1976. Hon blev doktor i medicinsk vetenskap 1984 och legitimerad läkare 1986.
Efter specialistexamen i klinisk fysiologi 1992 blev hon docent i samma ämne och professor i idrottsfysiologi 2001. Hon är ordförande för Svensk idrottsmedicinsk förening och föreståndare för Umeå Centrum för idrottsvetenskap.

OPERAHÖGSKOLAN FÅR NY REKTOR

MAGNUS ASPEGREN, idag vd och konstnärlig ledare för Norrlandsoperan, blir ny rektor för Operahögskolan i Stockholm från 1 augusti.
Förordnandet sträcker sig fram till sista juli 2015, skriver Utbildningsdepartementet i ett kortfattat pressmeddelande.
Valet av rektor har dock blivit mycket omskrivet i media. Operahögskolans styrelsebeslut att förorda Magnus Aspegren har redan JO-anmälts och dessutom blivit ett tillsynsärende hos Högskoleverket, noterar Dagens Nyheter. Dagen innan regeringsbeslutet skickade 57 musikpersonligheter ett upprop till regeringen, där de uppmanar styrelsen att göra om rekryteringen från grunden.

LITE LÄGRE PENSIONER

PENSIONERNA BLIR i snitt 70 kronor lägre i månaden sedan Kåpan Pensioner beslutat om ett så kallat ”återtag”. Det betyder att föreningen tar tillbaka en del av det överskott som den lovat och fördelat bland nuvarande och blivande pensionärer.
Återtaget på 8 procent återställer Kåpan Pensioner försäkringsförenings konsolideringsgrad till 100 procent. Flera andra försäkringsbolag har vidtagit samma åtgärd för att stärka sin konsolidering.
– Självfallet beklagar jag att vi för första gången tvingats till denna åtgärd. Men återtaget bör ses mot bakgrunden av att Kåpan Pensioner de senaste tio åren lämnat en återbäringsränta på sammantaget 70 procent, säger föreningens VD Gunnar Balsvik i ett pressmeddelande.
– Under 2008 hade vi en för hög andel av våra placeringar i aktier och företagsobligationer. Dessa tillgångar föll kraftigt i värde, vilket också är skälet till att vi visar ett negativt resultat för året.
Styrelsen har även beslutat att vid årsmötet 1 april föreslå att den garanterade räntan på framtida premieinbetalningar sänks från 2,75 procent till 2 procent.
Kåpan Pensioner försäkringsförening förvaltar avgiftsbestämda pensioner för 600 000 statligt anställda, däribland drygt 92 000 Saco-S-anslutna akademiker. Verksamheten är kopplad till de statliga pensionsavtalen PA-91 och PA-03, där Kåpan förvaltar en del av tjänstepensionen samt fungerar som icke-vals alternativ i den del av pensionen som är valbar.

UTLÄNDSKA STUDENTER PÅ MASTERSPROGRAM

UTLÄNDSKA STUDENTER dominerar masterprogrammen, konstaterar Högskoleverket i en aktuell rapport.
På många av de tvååriga masterprogrammen som infördes 2007 finns knappt några svenska studenter överhuvudtaget. Till exempel på Blekinge tekniska högskola är 99 procent utländska studenter, på KTH 95 procent, på Högskolan i Halmstad 96 procent, på Mälardalens högskola 92 procent och på Högskolan i Gävle 100 procent.
Bland de lärosäten som har lägsta andelen utländska studenter på sina masterprogram finns Högskolan i Kristianstad med 12 procent, Malmö högskola med 22 procent och Kungliga Musikhögskolan med 23 procent utländska studenter. Snittet är 61 procent utländska studenter på masterprogrammen.

SJU UNIVERSITET FÅR INNOVATIONSKONTOR

I FORSKNINGS- och innovationspropositionen föreslås att sju universitet ska få innovationskontor.
”Innovationskontorens uppgift är att stödja forskare som vill gå vidare och kommersialisera sina resultat”, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande, där de sju kontoren presenteras.
De kommer att placeras vid Karolinska institutet, KTH och Chalmers samt vid universiteten i Uppsala, Lund, Umeå och Linköping. De sju lärosätena har fått i uppdrag att utarbeta strategier för innovationsverksamheten. Strategierna utgör grunden för fördelningen av 75 miljoner kronor per år till kontoren.
Dessutom föreslås ett åttonde innovationskontor med inriktning på universiteten i Karlstad, Växjö, Örebro samt Mittuniversitetet. Det är idag oklart var det ska placeras.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023