Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF i möte med Leijonborg

1 mars, 2009
Universitetsläraren

– DET VAR ETT bra möte. Vi fick möjlighet att framföra och motivera förbundets synpunkter på allt från behovet av ökade resurser för mer lärarledd undervisningstid till att tillsvidareanställningar måste vara normen, också inom högskolan.
Det säger förbundsdirektör Git Claesson Pipping, som tillsammans med förbundsordförande Anna Götlind uppvaktade högskole- och utbildningsminister Lars Leijonborg på Utbildningsdepartementet i Stockholm i början av februari.
Hon tillägger:
– Vid mötet kunde vi också lyfta fram kvalitetsfrågor och inte minst betydelsen av en attraktiv universitetslärarkarriär för att garantera kvaliteten i både utbildning och forskning. Vi betonade också hur nödvändigt det är att universitetslärare själva är vetenskapligt aktiva för att de ska kunna bedriva forskningsbaserad undervisning.
De överlämnade också en skrivelse med en sammanfattning av förbundets synpunkter på utbildnings- och forskningsfrågor (se skrivelsen i sin helhet på hemsidan: www.sulf.se).
När det gäller den aviserade högskolepropositionen, som förväntas presenteras i mars, framhöll förbundsledningen att SULF ser fram emot följande:
• ett system som gör universitetslärarkarriären tydligare och mer attraktiv.
• ett nytt, och mer effektivt resurstilldelningssystem som fortsätter på den inslagna vägen i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) det vill säga att koppla samman utbildning och forskning genom en basresurs för forskning. Däremot är det tveksamt om det faktiskt är genomförbart eller ens ändamålsenligt att basera ett sådant system på kvantitativt mätbara kvalitetsindikatorer.
• att resurserna ökar så att undervisningstiden kan återställas till åtminstone den nivå som sattes av Grundbulten inför 1993 års reform. Framför allt inom humaniora, juridik och samhällsvetenskap har undervisningen blivit alltför sällsynt för att man ska kunna tala om kvalitet.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023