Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 mars, 2009
Universitetsläraren

PÅ TAL OM ADJUNGERADE PROFESSORER

ATT ARBETA SOM adjungerad professor granskades ingående i några stort uppslagna artiklar i Svenska Dagbladet i början av februari. Där kritiserades dessa professorers ställning och arbetsvillkor.
Förbundsdirektör Git Claesson Pipping säger i en kommentar:
– Kopplingen mellan universitet och det omgivande samhället är viktig för båda parter och bidrar till utbildningens och forskningens kvalitet. Samtidigt måste lärosätena självklart hålla fast vid de akademiska kvalitetskontrollerna och värna om sin självständighet från extern styrning.

STUDENTPROJEKT UTREDS INTERNT

DET UPPMÄRKSAMMADE studentprojektet på Konstfack, som både polisanmälts och JO-anmälts, ska nu utredas internt.
Utredningen leds av juristen Anders Stening och beräknas vara klar i slutet av februari, uppger Konstfacks informatör Mabel Selin. I utredningen ingår även att hantera kravet från landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) som begärt att Konstfack ska betala 11 500 kr för vården på S:t Görans sjukhus.
På Konstfacks hemsida skriver rektor Ivar Björkman.
– En av konstens viktiga roller är att spegla, kommentera och väcka nya frågor om vår tid och det samhälle vi lever i. Jag har ändå full förståelse för dem som anser att Konstfack inte har värnat om utsatta grupper och utnyttjats samhällets resurser.
– Vi undersöker nu om institutionen har uppfyllt dels sitt juridiska ansvar, dels de krav som idag ställs på etiskt eller moraliskt komplicerade projekt.
Ärendet gäller den student, som spelade psykiskt sjuk och blev akut omhändertagen av polis samt personal på S:t Görans sjukhus i Stockholm i slutet av januari. Enligt studenten var detta ett led i hennes examensarbete. Studenten polisanmäldes. Några dagar senare blev Konstfacks ledning JO-anmäld av Fredrik Bengtsson, enhetschef på sjukhuset.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023