Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

1 mars, 2009
Universitetsläraren

Sverige är idag ett av mycket få länder i världen som håller utbildning på högskolenivå avgiftsfri för utländska studenter. Alla har tillträde till svensk högskoleutbildning på lika villkor. Alla har det utan avgift. Genom detta skapar vi de bästa förutsättningarna för internationell rörlighet av studenter, och för en hög kvalitet på svensk utbildning.
Frågan om införande av avgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området har varit aktuell under en följd av år. Utredningen ”Studieavgifter i högskolan” tillstyrkte år 2006 den dåvarande regeringens förslag att genomföra en sådan förändring, dock med undantag för utbildning på forskarnivå. Den nuvarande regeringen har deklarerat samma uppfattning och att man kommer att lägga en proposition med sådant förslag, en proposition som nu kommer att presenteras i mitten av mars.

EN AVGIFTSFRI HÖGSKOLA är ett viktigt konkurrensmedel för att locka duktiga och lovande studenter från olika delar av världen. Det innebär att vår utbildning blir mer internationell, och det i sig är kvalitetshöjande, då det bidrar till fler och nya perspektiv i utbildningen. Idag finns det ungefär 8000 studenter i Sverige från länder utanför EU/EES-området. Sverige är med detta ett populärt land för studenter från andra delar av världen, inte minst studenter från tredje världen. För Sverige skapar detta möjligheter till ökade internationella kontaktytor. Oberoende av om studenten efter avslutade studier väljer att stanna i Sverige eller inte, kan detta bidra till att fler internationella samarbeten skapas.

ETT INFÖRANDE AV avgifter riskerar inte bara få till följd att utländska studenter istället söker sig till andra länder – i Danmark minskade antalet utländska studenter kraftigt när avgifter infördes – andra faktorer än studenternas kompetens lär också bli av större betydelse för urvalet, när de ekonomiska förutsättningarna ska spela in.
Regeringen argumenterar i ett pressmeddelande den 23 juni 2008 att avgifter för utländska studenter är ”vanliga” och skriver att ”det finns uppenbarligen en betalningsförmåga på denna marknad”. Resonemanget bygger på att utbildning uppfattas som vilken handelsvara som helst som bjuds ut på en fri marknad där avgifter, inte bara för studenter utanför EES-området, är ett naturligt inslag. Men kvalitativ utbildning är inte en handelsvara, den är ett instrument i samhällsutvecklingen. Därför ska samhället och inte enskilda individer bära det ekonomiska ansvaret. Hela samhället drar nytta av den kunskap som högre utbildning bidrar med.
Än är inte förslaget om avgifter för utländska studenter lagt – än finns det hopp att den avgiftsfria modellen ska leva vidare!

RIKARD LINGSTRÖM
Andre vice ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023