Arbetstiden stor fråga för löneförhandlarna

SULF:s nya löneförhandlingsdelegation för perioden 2009–2010 utsågs vid för-bundets första styrelsesammanträde i januari. Gällande centrala avtal går ut 30 september 2010. En viktig punkt under 2009 blir att bereda förbundets ställningstagande inför höstens förhandlingar i arbetstidsfrågan.

Från kansliet deltar:
Björn Birath, förhandlingschef. Camilla Brown och Robert Andersson, ombudsmän.

Håkan Lindqvist, ordförande i delegationen, universitetslektor vid Umeå universitet och ledamot i förbundsstyrelsen samt ordförande i Saco-S-rådet vid Umeå universitet.

Övriga ledamöter:
Iréne Bernhard, universitetsadjunkt, Högskolan Väst, ledamot i förbundsstyrelsen, och också ordförande i adjunktsektionen, SUAF, Sveriges Universitesadjunkters Förening.
Annika Blekemo, universitetsadjunkt, Örebro universitet, ordförande i SULF-föreningen vid Örebro universitet, suppleant i SUAF.
Mats Cederwall, universitetslektor, Lunds universitet, lokal löneförhandlare (ny).
Anders Grundström, intendentursamordnare, Uppsala universitet, ordförande i SULF-föreningen och Saco-S-rådet vid Uppsala universitet.
Henrietta Huzell, bi-trädande universitetslektor, Karlstads universitet, suppleant i förbundsstyrelsen, ordförande i Saco-S-föreningen vid Karlstads universtitet (ny).
Örjan Lönnevik, universitetsadjunkt, Linköpings universitet, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i SULF-föreningen och Saco-S-rådet vid Linköpings universitet.
Lars-Åke Lööw, universitetsadjunkt, Högskolan Kristianstad, ordförande i SULF-föreningen och Saco-S-föreningen vid Högskolan i Kristianstad, suppleant i SUAF (ny).
Martin Selander, universitetslektor, Göteborgs universitet, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet (ny).
Barbro Sigfridsson, universitetslektor, Stockholms universitet, ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i lektorssektionen, ULF, Sveriges Universitetslektorers och Forskares Förening, ordförande i Saco-S-rådet vid Stockholms universitet (ny).

Adjungerade:
Pehr Osbeck, universitetsadjunkt, Lunds universitet, lokal löneförhandlare.
Mats Rubarth, universitetsadjunkt, Stockholms universitet och vice ordförande i Saco-S-rådet. l


Kategorier: Arkiv