Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Protesterna lönade sig – resultatet mer resurser

1 februari, 2009
Universitetsläraren

PROTESTERNA MOT universitetsreformen i Italien gav resultat.Regeringen ändrade lagen och ger universiteten mer resurser.
Den italienska regeringen, med utbildningsministern Mariastella Gelmini i spetsen, röstade i höstas igenom en ny lag, som drog ner universitetens resurser rejält och i praktiken öppnade för privatisering, det enda sättet för dem att överleva ekonomiskt. Över hela Italien startade en rad protester, med ockuperade universitet och alternativ undervisning (Universitetsläraren nr 18/2008).
Och det gav resultat. Nu har regeringen tagit ett steg tillbaka och ändrat lagen.
Främst har den tagit bort de generella neddragningarna både när det gäller finansieringen och möjligheten att nyanställa. Det kommer att tas fram standardvärden för hur ett bra universitet ska fungera.
De universitet som når upp till dem kommer att få extra pengar. Sju procent av den totala finansieringen kommer att användas till detta.

REGERINGEN HADE TIDIGARE bestämt att bara en femtedel av de lediga platserna skulle få tillsättas, men har nu ökat den gränsen till hälften. Dessutom måste minst 60 procent av de nyanställda forska, detta för att försöka föryngra lärarkåren på de italienska universiteten. De enda som får helt anställningsstopp är de universitet som använder mer än 90 procent av sina ordinarie resurser till löner.
För att försöka komma runt fusket vid anställningar, där det oftast är den ansvarige professorn som helt på egen hand bestämmer vem som ska få platsen, kommer ett nytt system att testas. Det kommer att tillsättas kommissioner, med fyra utomstående professorer som väljs slumpmässigt från gång till gång, och en enda från det inblandade universitetet när det handlar om professurer. För de andra anställningarna kommer kommissionerna att ha två utomstående professorer och en intern.
Från universitetsvärlden kommer uppskattning av regeringens ändringar, eftersom de flesta anser att de går mot en kvalitetshöjning och dessutom i praktiken avlägsnar privatiseringarna, genom att universiteten får mer resurser än det var tänkt från början.

KRISTINA WALLIN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023