Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Socialförsäkringen gäller vid utlandsjobb

1 januari, 2009
Universitetsläraren

KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING har i en dom slagit fast att anställda vid stiftelsehögskolan i Jönköping ska betraktas som statligt anställda när de arbetar i annat EU/EES-land. Det innebär att de omfattas av socialförsäkringen i Sverige. SULF har drivit frågan mot Försäkringskassan för medlemmen Sanna Read.
– SULF har givit mig utmärkt stöd och värdefull hjälp i processen. Jag tycker att detta har varit värt varje krona jag betalat i medlemsavgift, säger Sanna Read i en kommentar. För Sanna Read innebär domen att hon nu kommer att få den tidigare innehållna föräldrapenningen utbetald samt även mellanskillnaden mellan barnbidrag i Storbritannien och Sverige.
– Domen, som nu har vunnit laga kraft, har inte bara betydelse för anställda vid Högskolan i Jönköping utan även för anställda vid Sveriges andra stiftelsehögskola, Chalmers i Göteborg. Den visar också att begreppet statligt anställda i EU:s regelverk kan utvidgas till att gälla fler arbetsgivare än vad Försäkringskassan hittills ansett. Därmed kan även anställda hos andra arbetsgivare, som i likhet med Högskolan i Jönköping tillämpar statliga anställningsvillkor, komma att omfattas av svensk socialförsäkring vid arbete i annat EU/EES-land, inklusive Schweiz, säger SULF:s ombudsman Robert Andersson.
En av SULF:s medlemmar, Sanna Read, arbetade under en period deltid för högskolan från Storbritannien. Försäkringskassan avslog då hennes ansökan om föräldrapenning på deltid med motiveringen att hon i enlighet med huvudregeln i EU:s regelverk skulle vara försäkrad där arbetet utfördes, det vill säga i Storbritannien. Med hjälp av SULF anförde dock Read att hon, genom ett av undantagen i EU-bestämmelserna som säger att statligt anställda ska vara försäkrade där arbetsgivaren har sitt säte och inte där arbetet utförs, skulle anses försäkrad i Sverige eftersom hennes arbetsgivare borde jämställas med en statlig arbetsgivare trots att Högskolan i Jönköping sedan drygt 10 år inte längre är en statlig myndighet. Kammarrätten biföll detta yrkande. Kammarrätten fann att villkoren för de anställda och högskolan kan jämställas med en statlig arbetsgivare.

ULRIKA HERSTEDT
PRESSEKRETERARE

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023