Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många utmaningar väntar under året

Ett nytt år – 2009 – har börjat. För SULF väntar detta år en rad utmaningar. Flera statliga utredningar, som berör vårt område och som presenterades det gångna året, ska nu omsättas i politiska förslag, bland annat i den kommande högskolepropositionen.

1 januari, 2009
Universitetsläraren

Ett nytt år – 2009 – har börjat. För SULF väntar detta år en rad utmaningar. Flera statliga utredningar, som berör vårt område och som presenterades det gångna året, ska nu omsättas i politiska förslag, bland annat i den kommande högskolepropositionen. Vad denna kommer att innehålla vet vi ännu inte, men att villkoren för vårt arbete kommer att förändras på olika sätt är troligt. Arbetet inför 2010 års avtalsrörelse, där arbetstidsavtalen kommer att stå i centrum, måste inledas redan nu.
Inom förbundet ska vi börja genomföra de beslut som fattades på kongressen i november. Det handlar om att försöka få till stånd en bättre arbetsmiljö för universitetslärare, trots att det allt oftare är krympande ekonomiska ramar som får styra verksamheten. Men det handlar också om hur vi på bästa sätt ska möta de utmaningar som den allt snabbare tekniska utvecklingen på undervisningsområdet innebär.
Mycket arbete, och förhoppningsvis stimulerande sådant, väntar på den nyvalda styrelsen och alla förtroendevalda. Min förhoppning är att det kommande året ska erbjuda många tillfällen till samtal och debatt om de frågor vi nu har att arbeta med. Hör gärna av er med era synpunkter och tankar!

Oron och lidandet är på många håll i världen stort just nu. Då detta skrivs pågår striderna i Gaza, och vi påminns återigen om denna till synes olösliga konflikt där det bara finns förlorare. För befolkningen i Zimbabwe, men också Kongo och Somalia, blir situationen allt mer katastrofal. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Samtidigt har världen drabbats av en allt djupare ekonomisk kris, som får direkta följdverkningar också här i Sverige. Under 2009 kommer många svenskar förlora sina arbeten. Och över allt detta vilar ett ännu större hot: en global klimatkris, som blir allt tydligare och som på sikt hotar själva existensen. Mot denna bakgrund kan det kännas övermäktigt att försöka tänka positivt.
Ändå vill jag här försöka höja blicken något från det som är vår relativt sett lugna vardag. För som universitetslärare och forskare har vi alla, över hela världen, en stor och viktig uppgift i det som nu sker. Vårt uppdrag handlar om att genom forskning och undervisning ta fram och sprida vetenskaplig kunskap till kommande generationer, till vår omvärld och till dem som har makten i sin hand. I kampen mot krig och terror, och försöken att rädda en värld i obalans är denna kunskap helt central. Genom den ges vi möjlighet att se de större sambanden, öka förståelsen för det som sker i vår värld, och kanske – förhoppningsvis – också finna goda lösningar på en del av de problem vi nu står inför. Jag vill i alla fall tro det.
Låt oss alla ha som mål det kommande året att göra det lilla vi var och en kan för att världen i framtiden ska bli en fredligare och bättre plats att leva på. För alla.

ANNA GÖTLIND
Ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023