Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Prefekt har tidsbegränsat uppdrag

20 december, 2008
Universitetsläraren

Arbetsdomstolen har nyligen avkunnat en dom som har stor principiell betydelse för SULF. Bakgrunden till att ärendet hamnade i domstol är följande. En lektor vid Södertörns högskola fick uppdraget att vara prefekt under en tvåårsperiod. Efter en kort tid sade högskolan upp henne från prefektskapet med iakttagande av den uppsägningstid som fanns angivet i avtalet om uppdrag som prefekt.
Den uppsagda prefekten stämde högskolan till tingsrätten och menade att uppdraget som prefekt var en ny anställning, och inte ett uppdrag inom ramen för anställningen. Tingsrätten gav henne rätt. Högskolan förde sedan frågan vidare till Arbetsdomstolen, som ändrade på tingsrättens dom, och gav högskolan rätt.
Arbetsdomstolen resonerade så här. En arbetsgivare och en arbetstagare kan inom ramen för anställningen komma överens om att arbetstagaren för en begränsad tidsperiod ska utföra andra arbetsuppgifter än dem han normalt utför. Den anställde har kvar sin ursprungliga anställning och återgår till denna när uppdraget har upphört. Uppgiften att vara prefekt är ett sådant tidsbegränsat uppdrag och inte en särskild anställning.

DET ARBETSDOMSTOLEN således konstaterade är att uppdraget som prefekt är ett tidsbegränsat uppdrag, och inte en ny anställning, såvida man inte uttryckligen varit överens om att det är en ny anställning. Efter det att uppdraget upphört återgår man till sina tidigare arbetsuppgifter.

CARL FALCK
förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023