Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Krönika

20 december, 2008
Universitetsläraren

Diskussionerna var många och ingående på SULF-kongressen eftersom flera av de motioner som behandlades berörde högst centrala frågor. Två ämnesområden tilldrog sig min särskilda uppmärksamhet, nämligen lärares upphovsrätt och den nya sjukpenningregleringen.
Lärare inom universitet och högskola har av sedvana både upphovsrätt och nyttjanderätt till de läromedel och forskningsresultat som produceras av lärarna. Frågan har vidgats till att omfatta även inspelade föreläsningar, webbutlagt undervisningsmaterial och distansundervisning med direktsända föreläsningar. Arbetsgivarna försöker många gånger hävda att nyttjanderätten tillfaller lärosätet, ignorerande den mångåriga sedvanan som finns. Ett annat problem som sällan beaktas är att utläggning av bild eller namn på nätet i många fall strider mot PUL, om man inte har tillstånd från samtliga som förekommer, även studenter. Ska avtal om lärares nyttjanderätt ingås måste ett antal omständigheter beaktas, utöver frågan om skälig ersättning. SULF har tillsatt en arbetsgrupp för att försöka utreda detta närmare. Redan idag är det dock tydligt att man måste beakta till exempel hur länge ett material ska tillåtas användas och för vilken krets.

SJUKPENNINGREGLERNA HAR nu ändrats på ett avgörande sätt, vilket får stora effekter både för våra medlemmar men även för vårt fackliga arbete. Det mest utmärkande är brådskan att agera. De första 90 dagarna av sjukskrivningen ska ägnas åt att försöka se om det går att hitta arbete åt den sjukskrivna inom den egna enheten, de nästkommande 90 dagarna vidgas undersökningen till arbetsplatsen i sin helhet. Har man inte på det första halvåret lyckats hitta ett lämpligt arbete så får personen ”tjänstledig från att vara sjuk” för att söka arbete på arbetsmarknaden i sin helhet, lyckas inte detta på 180 dagar upphör sjukpenningen. Utförsäkringen gäller inte alla typer av sjukdomar utan fokuserar på psykiska problem, framför allt utmattningsdepression. Propositionen ålägger arbetsmarknadens parter att samverka, det är dock oklart hur detta ska ske. Fackligt finns det många frågor att ställning till; såsom hur vi får information om vem som är sjukskriven och riskerar att bli utförsäkrad, vilket inte alltid låter sig förenas med den personliga integriteten. På en del lärosäten har man försökt lösa problemen men det förfaller oklart vad som egentligen gäller. Styrelsen har även i detta fall tillsatt en arbetsgrupp för att försöka utreda dessa viktiga frågor.

VAD JAG OCKSÅ KOM att reflektera över var vår ”järnkansler” Anders Flodström som tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter på SULF-kongressen. Han konstaterade bland annat att det mest spännande arbetet i dag var som rektor på Örebro universitet eller Mittuniversitetet, eftersom de mellanstora lärosätena måste utvecklas för att kunna konkurrera och utveckling ger möjligheter. De stora lärosätena får mer inrikta sig på att bevara sin ställning. Kommer HSV:s rapport om rankningssystem att kunna ge tydligare besked för studenterna? Kanslern gjorde liknelsen med inköp av dammsugare, hur många av oss läser konsumentverkets tester innan beslut? Liknelsen fick mig ett ögonblick att känna mig som en dammråtta i behov av marknadsföring. Kanslern hoppades även på att Befattningsutredningen verkligen skulle resultera i en tydligare karriärväg på universitet och högskolor. Ständigt bollande med forskningsmiljarder hit och dit i diskussionen gör dock att man misstänker att det i slutändan ändå kommer bli universitetslärarna som får jobba hårdare för att uppnå resultat – som vanligt.

ANNIKA BLEKEMO
Universitetsadjunkt i Arbetsrätt,
Ordförande i lökala SULF-föreningen
vid Örebro universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023