Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fackföreningsman satsade på aktier inrättade stort kemipris i Uppsala

Den 23 januari 2009 delar Uppsala universitet ut Ulla och Stig Holmquists pris i organisk kemi till Uppsalaprofessorn Bengt Långström. Priset är en donation från fackföreningsmannen och kemisten Stig Holmquist som skapade sin stora förmögenhet genom aktieaffärer. Enligt Uppsala universitet är detta det största kemipriset efter Nobelpriset, med en prissumma som i år uppgår till 850 000 kronor.

20 december, 2008
Universitetsläraren

Stig Holmquist var filosofie licentiat i organisk kemi och universitetsadjunkt vid Uppsala universitet – strax innan han pensionerades blev han utnämnd till lektor. Under så gott som alla år vid universitetet var han fackligt aktiv inom olika SACO-förbund.
Vid sidan av undervisningen och det fackliga engagemanget ägnade sig Stig Holmquist åt att investera i aktier.
– Det var ovanligt att privatpersoner gjorde det på den tiden, men redan i början av 1960-talet deltog han i en kurs på dåvarande Enskilda Banken om hur man handlar i aktier, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens jubileumsfond, och fd förbundsdirektör i SULF, som lärde känna honom i det fackliga arbetet.
– Stig Holmquist var mycket metodisk i allt han gjorde. När han handlade med aktier gjorde han sina egna analyser och höll fast vid dem. Och det gick mycket bra, han blev en förmögen man.
– Han berättade för mig att han under senare år satsade mycket pengar i säkerhetsbranschen, bland annat i ett företag där man utvecklade en teknik för att använda ögat för identifiering.
Han var en spelare och vågade satsa – med gott resultat. Det märktes också i en av hans andra passioner, att spela bridge.
– Stig var en färgstark person, lång och rak som en eldgaffel i ryggen. Han hade välputsad mustasch och var alltid mycket elegant klädd. Han var
universitetsadjunkt under lång tid, men många tog för givet att han var professor. Stig hade utstrålning. Jag ser honom för mitt inre, händerna i sidorna och magen fram! ”Kula” kallade vi honom.
Göran Blomqvist tror att Stig Holmquists pondus hade stor betydelse för det fackliga arbetet:
– Han gjorde ett starkt intryck både när han svingade ordförandeklubban och vid förhandlingsbordet. Bland annat kämpade han för doktoranderna och för anställningstrygghet för universitetslärarna.

Fonder värda 30 miljoner
En annan person som arbetade tillsammans med Stig Holmquist är Anders Grundström, intendentursamordnare vid Uppsala universitet och ordförande för SULF Uppsala.
– Stig Holmquist var min lärare 1967 när jag började studera vid Uppsala universitet. När jag blev amanuens på institutionen, lockade han in mig i det fackliga arbetet, berättar han.
Stig Holmquist var då ordförande för SUHAF, Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund, en föregångare till SULF. Eftersom han arbetade med laborativa ämnen blev han tidigt medveten om miljörisker. Engagemanget ledde till att han var med och tog initiativ till särskilda miljökemikurser inom den naturvetenskapliga utbildningen. Han bidrog till det lokala arbetsmiljöarbetet vid Uppsala universitet, men även på ett nationellt plan genom att sitta med i olika kommittéer för Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.
– Han var en mycket engagerad person med ett rättspatos. Han kunde verka kärv, men var mycket vänlig när man lärde känna honom, berättar Anders Grundström och lägger till att han visste att Stig Holmquist var intresserad av ekonomi:
– Vi visste att han inte var en fattiglapp, men alla blev mycket förvånade när det visade sig att han hade fonder som var värda bortåt 30 miljoner kronor, kommenterar Anders Grundström.

Uppmärksammas varje år
Ulla och Stig Holmquist hade inga barn och när Ulla dog offentliggjordes Stig och Ulla Holmquists donation. Den första pristagaren blev professor Anders Hallberg, som nu är rektor för Uppsala universitet.
Strax innan Stig Holmquist dog, 2007 vid 81 års ålder, beslöt Uppsala universi-tet att tilldela honom Hedlingers stora guldmedalj. Innan det skedde gick han dock bort och medaljen delades ut postumt.
I juni i år ordnade Uppsala universitet en sammankomst för att uppmärksamma priset. I samband med det invigdes en utställning om Stig Holmquist, vilken nu finns på Institutionen för biokemi och organisk kemi. Lars Baltzer, professor vid institutionen, kommenterade då att priset är förvånansvärt okänt:
– Det är med en prissumma på ungefär en miljon det största kemipriset efter nobelpriset, sade Lars Baltzer.
Priset ska belöna en forskare ”med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund”, det vill säga en svensk forskare, som har gjort banbrytande forskningsinsatser inom ämnet organisk kemi.

ANKI WOOD

Bengt Långström får kemipriset 2009
Årets mottagare av Ulla och Stig Holmquists pris i organisk kemi är Bengt Långström, professor i radiofarmaceutisk organisk kemi vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning med inriktning mot syntes av medicinskt viktiga föreningar som innehåller den kortlivade isotopen kol-11. Hans forskning ligger till grund för många av de stora framsteg som gjorts inom PET (positron emission tomografi), en teknik som används för diagnos av sjukdomar vid
ett stort antal ledande sjukhus i världen. Metoden används också vid utveckling av nya läkemedel.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023