Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

20 december, 2008
Universitetsläraren

I den konkurrensutsatta utbildningsvärlden har de akademiska lärosätena alltmer kommit att lyssna till den så kallade marknaden. Det finns en rädsla att inte vara omtyckt. Detta tar sig bland annat uttryck i att man ger studenternas kursutvärderingar en överdriven betydelse.
Jag är den största vän av hög undervisningskvalitet. Men studenterna är inte alltid de som bäst kan bedöma vad som är bra akademisk utbildning.
Tyvärr är det sannolikt få studenter som har förmåga att riktigt uppskatta lärare som kräver självständighet och som ställer allmänt höga krav. Att det finns lärare som gör det bekvämt för sig och serverar kunskap på fat bidrar naturligtvis till att studenterna klagar när de emellanåt tvingas till självständighet.
Visst ska studenternas röster betyda något. Idag råder det dock en så pass stor konkurrens om studenter att de akademiska lärosätena riskerar att bli till ett slags lyxhotell där gästens ord är lag. Detta är ett stort hot mot den akademiska utbildningens kvalitet. På sikt hotas de akademiska lärosätenas existens, ty vilket konsultföretag som helst är bättre än universitet och högskolor på att tillhandahålla kundanpassad utbildning.

ANDERS ÖRTENBLAD
lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023